“Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi” Genelgesi Resmi Gazete’de Yayımlandı

‘Ailenin korunması ve güçlendirilmesi’ genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Genelgeye göre merkezi ve tüm illerde “Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Koordinasyon Kurulu” kurulacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi”ne ilişkin genelge yayımladı. Erdoğan’ın imzasıyla ResmiGazete’nin bugünkü sayısında yer alan genelgeye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda “Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı” hazırlandı. Ayrıca yine bu konuya ilişkin merkezi ve 81 ilde “Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Koordinasyon Kurulu” oluşturulduğu vurgulandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan genelge şöyle:

“Kurulun çalışma usul ve esasları Kurul tarafından belirlenecek, sekreterya hizmetleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülecektir. Kurul, aileye yönelik sorunların tespiti ve çözüm önerileri geliştirilmesi konularına ilişkin çalışmalarda bulunmak üzere ilgili temsilcilerin ve uzmanların katılımı ile çalışma gruplan oluşturabilecektir. Kurul çalışmalarına konuyla ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler bünyesindeki kadın ve/veya aile çalışma merkezleri, meslek kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri davet edilebilecektir. Vizyon Belgesi ve Eylem Planının uygulanmasını ve izlenmesini teminen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda ‘Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Yıllık Faaliyet Planı’ hazırlanacaktır. Vizyon Belgesi ve Eylem Planı ile Yıllık Faaliyet Planlarının belirlenen amaç ve hedeflere ulaşabilmesi için uygulama sürecinde, sorumlu ve ilgili kurumlarca plan ve programların yanı sıra bütçe tekliflerinde de sorumlu veya ilgili bulundukları faaliyetlerine yer verilecektir.

Vizyon Belgesi ve Eylem Planının yerel düzeyde etkinliğinin artırılması amacıyla tüm illerde ‘Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Koordinasyon Kurulu’ oluşturulacaktır. Bu kapsamda valiliklerin himayesinde, aile ve sosyal hizmetler il müdürlükleri koordinasyonunda paydaşların katkılarıyla ‘Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı’ ve ‘Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Yıllık Faaliyet Planı’ hazırlanacaktır.

Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı (2024-2028), Yıllık Faaliyet Planları ile Kurul çalışmalarının bir bütünlük içerisinde yürütülmesi için ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından azami gayret gösterilecek, ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardım sağlanacaktır.”

https://x.com/tcresmi_gazete/status/1790500382667395538

Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.