İyi İnsanlara Yapılan Zulmün Bir Meslek Haline Getirilmesi

Çin Komünist Partisi (ÇKP) 22 yıldır Falun Gong’a eziyet etmektedir.

Birçok insan totaliter rejimin ilk yıllarda Falun Gong karşıtı nefret propagandasını kapsamlı bir ÅŸekilde kapsadığını unuttu. Çin dışında ikamet eden Falun Gong uygulayıcılarının bazı akrabaları ve arkadaÅŸları bile uygulayıcılara, “Çin’e geri gelin ve ziyaret edin. Hala zulüm olduÄŸunu kim söylüyor? Haberlerde artık Falun Gong’dan bahsedilmiyor”  diyorlar. Ã‡in’de artık zulüm olmadığı doÄŸru mu acaba?

Yakın tarihli bir Minghui.org raporuna göre, 2021’in ilk yarısında Çin’deki 9.470 Falun Gong uygulayıcısının inançları nedeniyle hedef alındığı bildirildi. ÇKP’nin pandemi sırasında bile Falun Gong’a karşı zulmünü azaltmadığı açıktır.

Bu zulüm, Kültür Devrimi tarzı bir “hareket” ile baÅŸladı. 10 Haziran 1999’da, ÇKP’nin zulmü açıkça baÅŸlatmasından yaklaşık bir ay önce, özel bir ajans oluÅŸturuldu ve bunun adı 610 Ofisi olarak adlandırıldı. Falun Gong’a karşı zulüm politikasını uygulamak için kamu güvenliÄŸi ve yargı ÅŸubesi üzerinde mutlak kontrole sahip olan hukuk dışı bir kurum haline geldi.

610 Ofisi’nin kurulması, ajans için çalışan kiÅŸilere zulmü düzenlemeleri ve yürütmeleri için hükümet tarafından ödeme yapıldığından, iyi insanlara zulüm yapmayı esasen bir meslek haline dönüştürdü.

Masum ve yasalara saygılı uygulayıcılara saldıran bir “profesyonel kuruluş” olan 610 Ofisi, doğrudan uygulayıcıları hedef alır, medya ve bilgi akışını sıkı bir şekilde kontrol eder.

Zulmün ilk yıllarında, hızla nefreti kışkırtmak ve Falun Gong’a karşı yürütülen zulüm kampanyasına genel halktan destek saÄŸlamak için 610 Ofisi, devlet kontrolündeki medyayı, barışçıl uygulamaya karşı saldırmaya yönlendirdi. Devlet kontrolündeki Çin Merkez Televizyonu’nun (CCTV) prime time programı “Odak Raporu” 21 Temmuz ve 31 AÄŸustos 1999 arasında 42 gün boyunca 30 bölümü Falun Gong’a karşı propaganda yapmaya ayırdı. Aynı zamanda, daha sonra 2001 yılında Çin halkının uygulayıcılara karşı güvensizliÄŸini ve nefretini pekiÅŸtirmek için “Tiananmen Meydanı’ndaki Sahte Kendini Yakma Olayı” yayınlayan aynı “Odak Rapor”dur.

Ancak zulüm ilerledikçe, ÇKP farklı bir yaklaşım benimsedi. Daha açık propaganda kampanyaları yürütmek yerine, zulmü Çin halkının gözünden uzak tutmak için yeraltına çevirdiler.

Sıkı bilgi sansürüyle çoÄŸu insan, kendileri uygulayıcı olmadıkça veya Falun Gong’u uygulayan aile üyeleri olmadıkça, devam eden zulüm hakkında hiçbir bilgiye sahip deÄŸildir. Halk zulümden ne kadar habersiz olursa, ÇKP de Falun Gong uygulayıcılarına o kadar bariz bir ÅŸekilde zulüm yapmaktadır. 

Kamuoyu incelemesi olmadığı için, 610 Ofisi ayrıca, “onları [uygulayıcıları] fiziksel olarak yok etmek, itibarlarını mahvetmek ve mali olarak iflas ettirmek” için temel zulüm politikasını yürüten “suçlarda mesleki olarak” daha da vicdansız hale geldi.

Yıllar boyunca ÇKP tarafından Falun Gong uygulayıcılarına karşı işlenen suçlar listelenemeyecek kadar çoktur.

ÇKP’nin bu zulümdeki en korkunç suçlarından biri, yaÅŸayan Falun Gong uygulayıcılarından zorla organ toplamaya çalışmaktır. İçeriden biri, Mart 2006’da bu eÅŸi benzeri görülmemiÅŸ bu kötülüğü dünyaya ifÅŸa etti.

Zulmün baÅŸlamasından kısa bir süre sonra, Çin’deki organ nakillerinin sayısı katlanarak arttı ve herhangi bir bağış sisteminin olmamasına raÄŸmen Çin, “nakil turizmi” için en popüler destinasyon haline geldi. Daha sonra ortaya çıkan tanıklar, organ alımının ana hedefinin Falun Gong uygulayıcıları olduÄŸunu ifade ettiler.

Bu tür büyük ölçekli gizli öldürme hatları, ancak hastaneler, gözaltı tesisleri ve çoğu zaman askeri şubelerin tümü 610 Ofisi tarafından aynı anda seferber edildiğinde mümkün olabilirdi.

Bu suçta hayat kurtarmak için yetiÅŸtirilen doktorlar ve hemÅŸireler acımasız katiller haline geldi. Onlar için, belki de Falun Gong uygulayıcılarının hayatları, siyasi sermaye kazanmaları ve bir servet kazanmaları için basamak taÅŸlarından baÅŸka bir ÅŸey deÄŸildir. Böylece ÇKP’nin zulüm politikası, zorla organ toplamayı Falun Gong uygulayıcılarına zulüm etmeyi “mesleklerinin” bir parçası haline getirdiler.

Tianjin Merkez Birinci Hastanesindeki Organ Nakli Merkezi ve Silahlı Polis Genel Hastanesi KaraciÄŸer Nakli Enstitüsü eski müdürü Shen Zhongyang , zulmün baÅŸlangıcından beri Falun Gong’a saldırmakta aktif olarak faaliyet göstermektedir.

Zhejiang Ãœniversitesi Birinci BaÄŸlı Hastanesi eski baÅŸkanı ve Organ Tedarik Organizasyonu-Çin direktörü Zheng Shusen, 2007 ve 2017 yılları arasında, Falun Gong’a karşı hem Çin içinde hem de denizaşırı ülkelerde, karalayıcı propaganda üretmekten ve yaymaktan sorumlu olan Zhejiang Eyaletinin “Çin Kült Karşıtı DerneÄŸi”ne de baÅŸkanlık etti.

Eski SaÄŸlık Bakan Yardımcısı Huang Jiefu, 2001 yılında People’s Daily (Çin’deki en büyük devlet gazetesi) ile yaptığı röportajda ÅŸunları söyledi: Falun Gong’a karşı yapılan kavga  ciddi bir politik savaÅŸtır, Ã§ekirdek üyelere karşı merhametli olamayız” dedi.

ÇKP’nin nefret propagandası tarafından aldatılan ve Parti kültürü tarafından beyinleri yıkanan bu acımasız “tıbbi uzmanlar”, insani doÄŸalarını ve mesleki etiklerini kaybettiler.

“Uygulayıcıları fiziksel olarak yok etmenin” yanı sıra, 610 Ofisinin diÄŸer bir ana görevi, DoÄŸruluk, Merhamet, HoÅŸgörü ilkelerini takip eden Falun Gong uygulayıcılarının inancını ezmeye çalışmak için beyin yıkama merkezlerine ev sahipliÄŸi yapmaktır. Minghui.org tarafından toplanan mevcut bilgilere göre, Çin genelinde, uygulayıcıların inançlarından vazgeçmeleri için iÅŸkence gördüğü ve baskı gördüğü 3.600 belgelenmiÅŸ beyin yıkama merkezi var.

610 Ofisi, uygulayıcıları inançlarından vazgeçirmeye çalışmak için “profesyonel eÄŸitimciler” tuttu. Bu insanlar, daha yüksek “dönüşüm” oranı elde etmek amacıyla, uygulayıcılara iÅŸkence etme ve beyin yıkama konusundaki deneyimlerini paylaÅŸmak için sıklıkla toplantılar düzenliyorlar. En etkili olduÄŸu düşünülen iÅŸkence yöntemlerinden biri, uygulayıcıları zihinsel çöküşe sürükleyebilen olanlar olarak görülüyor ancak hiçbir fiziksel yaralanma bırakmayan iÅŸkence uzun süreli uyku yoksunluÄŸudur.

2014 yılında Shandong Eyaleti, Binzhou Şehrindeki 610 Ofisi tarafından yayınlanan bir işe alım ilanına göre, 28 yaşından küçük ve Çin Komünist Partisi üyesi olan herhangi bir yeni üniversite mezunu başvuruda bulunmaya teşvik ediliyor. Gelecek vaat ettikleri gençlerin iyi insanlara zulmetmek için bir “mesleğe” girmesi üzücü değil mi?

Jiangsu Eyaleti, Nanjing Åžehri, Gulou Bölgesindeki 610 Ofisinin müdürü Cheng Dongxiao, bu ÅŸekilde “profesyonel zulmedenlerden” biridir. O, Falun Gong uygulayıcılarının beyinlerini yıkamak için on yıldan fazla zaman harcadı. Bir keresinde, “Dünyada, hükümetin her kademesinde bu kadar büyük bir beyin yıkama sistemine sahip olan ülkemiz gibi baÅŸka bir yer yok” dedi. O, sahip olduÄŸu en baÅŸarılı deneyimlerden birinin uygulayıcılara karşı “izole beyin yıkama seansları” düzenlemek olduÄŸunu iddia etti.

610 Ofisinin beyin yıkama faaliyetleri, uygulayıcıları hedef almanın yanı sıra, ilkokullar da dahil olmak üzere toplumun her köşesine ulaştı.

6 Aralık 2017’de, Shandong Eyaleti, Ju Ä°lçesindeki il, ÅŸehir ve ilçe düzeyindeki 610 Ofisinin üyeleri, Falun Gong’a karşı propaganda kampanyasının etkilerini incelemek için Ju Ä°lçesi 3 Nolu Deneysel Ä°lkokuluna gittiler.

ÇKP ayrıca zulüm politikasını Çin dışına yaymayı asla bırakmadı. Buna bir örnek, 30 Mart 2021’de Çin Kamu GüvenliÄŸi Bakanlığı ve Devlet Güvenlik Bakanlığı tarafından Wu Xiuha’yı “Falun Gong Karşıtı Kampanyanın Kuzey Amerika Åžubesi”nin baÅŸkanı olarak adlandırmak için yayınlanan ortak atama mektubudur.

Ãœlke düzeyinde, 610 Ofisi, Falun Gong’u ÅŸeytanlaÅŸtırmak ve uygulayıcılara karşı halkın nefretini kışkırtmak için birkaç yılda bir özel etkinliklere de ev sahipliÄŸi yapıyor. Bazı örnekler arasında 2004’te “Kült karşıtı eÄŸitim”, 2010 ve 2012’de “Dönüşüm eÄŸitimi ve konsolidasyon Savaşı”, 2011’de “Kültleri reddetmede aile taahhüt kartı”, 2013’te “Falun Gong taraftarlarını dönüştürmek için kararlı savaÅŸ” sayılabilir. 2015’e, 2017’de “Kapıyı Çalma” kampanyası ve 2020 ve 2021’de en son “Sıfırlama” kampanyası gibi. Tüm bunlar, uygulayıcılar üzerinde baskı oluÅŸturarak, onları temel haklarından daha da mahrum etmek ve geçim kaynaklarını ellerinden almak içindir.

610 Ofis sistemindeki “profesyonel zulmedenler” için kariyer yolları, “Doğruluk, Merhamet, Hoşgörü”yü takip etmeye çalışan kişilerin “profesyonel zulmü” üzerine inşa edilecektir.

Son 22 yılda uygulayıcılara karşı uygulanan acımasız fiziksel eliminasyon ve zihinsel baskıya rağmen, çoğu uygulayıcı hala inançlarında kararlıdır.

Nanjing’deki yukarıda adı geçen 610 Ofisi yöneticisi Cheng Dongxiao, bir keresinde “Birinin inancını veya ruhunu deÄŸiÅŸtirmek çok zor” dedi. “Yıllarca süren çabalardan sonra, (Falun Gong’a karşı savaşın) karşı karşıya kaldığımız ciddiyeti düzelmedi, hatta daha da kötüleÅŸti.”

The Epoch Times tarafından 26 Ocak 2021’de Liaoning Eyaleti, Dandong Åžehrindeki Xingdong Sokak Komitesi tarafından yayınlanan bir baÅŸka dahili belgede, “Sokağımız, çok sayıda dönüştürülmek üzere Falun Gong taraftarı nedeniyle büyük bir baskıyla karşı karşıyadır. Sokak Siyasi ve Hukuki Ä°ÅŸler Komitesinin karşılaÅŸtığımız zorluÄŸu tanıması zorunludur.”

Uluslararası Din Özgürlüğünün eski Büyükelçisi Sam Brownback, 2020’de bir video bildirisinde ÅŸunları söyledi: “ÇKP kazanamayacakları bir savaÅŸta [çünkü] diÄŸer hükümetlerin insanlara zulmetmek için baÅŸarısız bir ÅŸekilde denediÄŸi bir inanç savaşıdır.  Her zaman baÅŸarısız olur, [çünkü] ruh hükümetten daha güçlüdür, bir kiÅŸinin inancı, onları ezmeye çalışan birinden daha güçlüdür.”

Zulüm 22 yıl sonra hala devam ediyor ve 610 Ofisi ve zulmü yöneten diÄŸer kurumlar aktif olmaya devam ediyor. Ancak bu “profesyonel zulmedenler” de dahil olmak üzere daha fazla insan ÇKP’nin kötü doÄŸasını anladığında, Çin toplumunun ahlaki temelini yok eden zulmü durdurmaya yardımcı olabilirler.

Kaynak; tr.minghui.org