Binanınız Kentsel Dönüşüme Nasıl Hazırlanır?

Tektaş Kentsel Dönüşüm Yüksek Mühendisi Hakan Çatalkaya

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetkili kuruluşu olan Tektaş Kentsel Dönüşüm son 1,5 ayda 100’den fazla binaya deprem risk raporu hazırladı. Elde ettikleri deneyimle 12 adımda kentsel dönüşüm süreciyle vatandaşları bilinçlendiriyor.

 Kentsel dönüşüm süreci öncelikle riskli yapıların tespit ettirilmesiyle başlıyor. Risk tespiti için kat maliklerinden birinin tapuyla başvurması yeterli olduğunu belirten Tektaş Kentsel Dönüşüm İnşaat Yüksek Mühendisi Hakan Çatalkaya, “Bize gelen talepler doğrultusunda teknik çalışmalarımız ile riskli binaların tespitini yapıyoruz” dedi.
Çatalkaya, çalışmalarının İstanbul’un tüm ilçelerinde ve Marmara Bölgesi’nde gerçekleştirdiklerini belirterek ağırlıklı olarak Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy, Üsküdar, Şişli, Büyükçekmece, Fatih, Bağcılar, Sarıyer, Güngören ve Esenler ilçeleri ile çalıştıklarını ve  günde 15 bina tespiti yapacak ekip ve ekipmanlarının olduğunu söyledi. Son 1,5 ay içerisinde 100’ün üzerinde çoğu ekonomik ömrünü tamamlamış, zayıf, hasarlı, riskli binalara Deprem Risk Raporu hazırladıklarını kaydetti.

12 ADIMDA KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ
1- İmar Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü’ ne başvurarak arşivden binanıza ait mevcut projeler temin edilir.
2- Bina Deprem Risk Raporu almak için binaya ait mevcut projeler ve tapunuz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yetkili Kuruluşu’na başvuru yapılır.
3- Bakanlık Yetkili Kuruluşu ’ un binanızda yaptığı gerekli inceleme, tespit ve çalışmalar sonucu binanız için Deprem Risk Raporunu hazırlar.
4- Hazırlanan Deprem Risk Raporu Bakanlık Yetkili Kuruluşu tarafından bağlı bulunduğunuz il Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne en geç iki gün içinde bir üst yazı ile sunulur.
5- Bakanlık; hazırlatmış olduğunuz Deprem Risk Raporu Onayını tarafınıza resmi bir yazı ile bildirir.
6- Bakanlık Onay yazısının size tebliğinden sonra binanız yenilenmesi gerekiyor ise 60 gün içinde bina maliklerinin çoğunluğu ile Bina Ortak Karar Protokolü imza altına alınır.
7- Bina Ortak Karar Protokolü bağlı bulunduğunuz İl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne bir dilekçe ile sunulur.
8- Eski Binanızın yıkılması, yeniden inşaatı veya güçlendirmesi için Bakanlık onayı ile Kentsel Dönüşüm Kredisi olanaklarından yararlanılabilir.
9- Binanın yeniden yapımı sırasında ekonomik durumu iyi olmayan maliklerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Onayı ile kira yardımından yararlanabilir.
10- Binanın yeniden inşaatı veya güçlendirmesinin yapılması için tüm projeler hazırlatılır ve ilgili belediyeden ruhsat alınır.
11- Binanın yeniden inşaat ve güçlendirme uygulaması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müteahhitlik Lisansı sahip müteahhit şirketler ile anlaşılır ve inşaat yaptırılır.
12- Yapımı tamamlanan binanız için bağlı olduğunuz Belediye’den (Depreme dayanıklı, projesine uygun yapılmış, eksiksiz Bina anlamına gelen) iskanlı tapularınız alınır.

Yanıt Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.