Bu Tasarı Kişiler Üzerinde Devlet Terörü Uygulama İmkanı Verebilir

CHP Milletvekilleri Bülent Tezcan, Dilek Akagün Yılmaz ve Ahmet Toptaş basın toplantısında

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanun Tasarısı’nın, iktidara ”kişiler üzerinde devlet terörü uygulama imkanı vereceğini” savundu.

Tezcan, CHP Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz ve CHP Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş ile basın toplantısı düzenledi.

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı’nın, Adalet Komisyonunun gündemine geldiğini belirten Tezcan, tasarıyla, ”Malvarlığının Dondurulmasını Değerlendirme Komisyonu” kurulduğunu hatırlattı.

Komisyon üyelerinin tamamen hükümetin emrindeki bürokratlardan oluştuğunu söyleyen Tezcan, komisyona, yabancı devletlerin Türkiye’deki malvarlığını dondurma talepleri ile yabancı ülkedeki ve Türkiye’deki malvarlıklarının dondurulması ve el konulması için talepte bulunma yetkilerinin verildiğini kaydetti.

Tezcan, ”Tasarı, terör ve terörizmin finansmanıyla mücadele amacı taşıdığı ileri sürülse de gerçekte AKP iktidarına kişiler üzerinde devlet terörü uygulama imkanı vereceği açıkça görülmektedir” dedi. Tezcan, şunları söyledi:

”Doğrudan doğruya yürütmenin emrindeki memurlardan oluşan böyle bir komisyona mülkiyet hakkını ortadan kaldıracak derecede çok geniş yetkiler verilmesi, demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmaz. Bu yetkiler olağanüstü yetkilerdir. Sadece yargı organlarının kullanabileceği böylesi geniş yetkiler, tasarı ile hükümetin, dolayısıyla AKP’nin eline teslim edilmek istenmektedir.

Bu düzenleme ile Anayasanın koruduğu mülkiyet hakkı ihlal edilmektedir. Yasalaşması halinde iktidar sevmediği kişilerin mal varlığını kolayca dondurabilecek ve el koyabilecek, uygulama kişiler üzerinde devlet terörüne imkan verecektir.”

CHP Uşak Milletvekili Yılmaz, Terörle Mücadele Yasasında terörizmin finansmanına yönelik düzenleme bulunduğunu belirterek, ”Tasarı, yargı organlarını dışlayarak bürokratlara yetkiyi vermektedir” dedi.

Yılmaz, tasarıda itiraz mercilerinin de belli olmadığını ileri sürdü.

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Toptaş da tasarının, Hükümete muhalefet eden herkesi sindirmemeye yönelik olduğunu iddia etti.

Yanıt Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.