Büyük Yu: Sellere Karşı Gelen İmparator (M.Ö. 2205)

Sarı İmparator hanedanlığı, İmparator Yao ve Shun dönemlerinde insanlar seller yüzünden çok sıkıntı yaşadı ve hayatlarını kaybetti. Birçok imparator selleri kontrol altına almak için uğraştı.

İmparator Shun’dan sonra, Yu bir sonraki imparator seçildi (M.Ö. 2205). Yu, Sarı İmparator neslinden geliyordu. Kibarlığı ve zekiliği ile meşhurdu. Seller ile mücadelede gösterdiği başarıdan ötürü birçok devlet bakanından destek almıştı. O zamanlar, selleri kontrol atına alması için İmparator Shun tarafından tayin edilmişti.

Yu’nun babası Gun, Yaos hanedanlığı döneminde 9 yıl boyunca barajlar ve kanallar açarak seller ile mücadele etmeye çalıştı ama başarısız oldu.

Yu, bu probleme babasından daha farklı bir şekilde yaklaştı. Suyun aşağıya doğru akan tabiatından faydalanarak, arazinin fiziksel fonksiyonuna göre kanallar açtı ve 9 suyun denize doğru akmasını sağladı. 13 yıllık emeğin sonucu, seller kontrol altına alındı.

Kendisini seller ile mücadeleye adadı. Bunu başarırsa insanların hayatını kurtaracağını biliyordu. Evinin önünden geçerken 3 kez evine uğrayamadı. İlk seferde evinin önünden geçerken seli kontrol etmek için yeni çalışmaya başlamıştı, o sebeple yeni evli olmasına rağmen evine gidemedi. İkinci sefer evinin önünden geçerken seli kontrol etmek ile meşguldü o sebeple yeni bebeği doğmuş olmasına rağmen evine uğrayamadı. Üçüncü sefer evinin önünden geçerken seli denize yönlendirmek ile meşguldü o sebeple oğluna ve karısına sadece el sallayabildi.

Seli başarı ile kontrol altına alabildikten sonra, Yu insanlara verimli topraklarda nasıl bitki ekileceğini öğretti. O günden sonra insanların hayatı daha mutlu ve huzurlu oldu.

Önemli katkılarından ve insanlara olan merhametinden dolayı, insanlar tarafından çok seviliyordu. Yu çok alçakgönüllü, hayırsever ve güvenilirdi. İmarator Shun ona çok güveniyordu. Bu sebeple, M.Ö. 2205’te İmparator Shun tahtı oğluna devretmek yerine Yu’ya bıraktı.

Yu Çin halkı tarafından Büyük Yu olarak anılmakta.

Babadan oğula geçen taht sisteminin başlangıcı

Sarı İmparator, Yao ve Shun, erdemli oldukları için kabileler tarafından hem saygı hem de destek görüyordu. Eski Çin toplumunu katı olmayan bir yönetim anlayışı ile ahlak prensiplerine göre yönettiler. Kendilerinden sonra gelen imparatorları da bu standarda göre seçtiler. Ayrıca tahtı devretmeden önce de insanların onayını aldılar.

Yu, Sarı İmparator neslinden geliyordu. Dedesi ve babası imparator değildi fakat bakanlık görevi almışlardı. Yu, tahtı bilge bir kişiye bıraktı. Yu’nun ölümünden üç yıl sonra bilge tahtı Yu’nun oğluna devretti. O günden sonra babadan oğula geçen sistem kuruldu ve taht oğla veya kardeşe devredilmeye başlandı.

Bundan sonraki hanedanlar bu sistemi devam ettirdi. Yu’nun oğlu Çin’in ilk hanedanlığı Xia’yı kurdu. Xia Hanedanlığı’nın kuruluşu ile Çin’deki ilkel toplum ve serbest kabile sistemi de tarihe karıştı.

Xia hanedanlığı’nın kuruluşu Çin medeniyeti ve tarihinde önemli bir dönüm noktası oldu. Toplam 400 yıl ve 17 nesil sürdü (M.Ö. 2205 – M.Ö 1766).

Yanıt Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.