Cari Açık Açıklandı

dolar

Cari işlemler hesabı, Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2016 yılı Eylül ayı ‘Ödemeler Dengesi’ni açıkladı. Buna göre; bir önceki yılın Eylül ayında 167 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 1 milyar 684 milyon dolar açık verdi. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 32 milyar 412 milyon dolar oldu.
Ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının, bir önceki yılın aynı ayına göre 686 milyon dolar artarak 3 milyar 235 milyon dolara yükselmesi, hizmetler dengesi fazlasının 1 milyar 163 milyon dolar azalarak 2 milyar 336 milyon dolara gerilemesi ve birincil gelir dengesi açığının 42 milyon dolar artarak 927 milyon dolara yükselmesi, cari işlemler hesabının açık vermesinde etkili oldu.

Parasal olmayan altın kaleminde, bir önceki yılın Eylül ayında 520 milyon dolar net ihracat gerçekleşmişken, bu yılın aynı ayında 160 milyon dolar net ithalat kaydedildi.
Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 888 milyon dolar tutarında azalarak 2 milyar 25 milyon dolara düştü.
Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 19 milyon dolar artarak 865 milyon dolar oldu.

FİNANS HESABI
Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler (net yükümlülük artışı), bir önceki yılın aynı ayına göre 468 milyon dolar artarak 719 milyon dolar tutarında gerçekleşti.
Portföy yatırımları 1 milyar 589 milyon dolar tutarında net çıkış (net yükümlülük azalışı) kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında, sırasıyla 308 milyon dolar ve 220 milyon dolar net alım yaptığı görüldü.
Yurtdışında ihraç edilen tahvil ve bonolarla ilgili olarak, genel hükümet 2 milyar dolar, bankalar 106 milyon dolar ve diğer sektörler 20 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.
Diğer yatırımlar kaleminde 2 milyar 300 milyon dolar tutarında net çıkış gerçekleşti.
Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 626 milyon dolar net artış, yurtdışı bankaların yurtiçi bankalardaki mevduatları ise 353 milyon dolar tutarında net azalış kaydetti.

Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar 1 milyar 228 milyon dolar net geri ödemede bulunurken, diğer sektörler 245 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.
Resmi rezervler 4 milyar 818 milyon dolar azaldı.

Yanıt Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.