Çin Kyoto Sözleşmesine Uyduğunu Açıkladı

ABD ile birlikte sera gazı salımında başı çeken Çin, ana kirleticilerin emisyon hacminin 2006’dan 2010’a kadar yüzde 10 azaltma hedefini gerçekleştirdiğini bildirdi.

Sera gazı salımında Batı ülkelerinin eleştirisine hedef olan ve gerekli adımları atmamakla suçlanan Çin, milli ekonomi ve sosyal gelişme ile ilgili 11. beş yıllık ulusal planında belirlenen kirlilik boşaltımını azaltma hedefine bir yıl erken ulaşıldığını açıkladı. Devam eden Çin Ulusal Halk Meclisi yıllık olağan toplantısı çerçevesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Çin Kalkınma ve Reform Komitesi Başkan Yardımcısı Xie Zhenhua (Şie Cınhua), 2009 yılı sonu itibariyle Çin’in gayri safi yurtiçi hasılasının birim başına düşen enerji tüketiminin önceki yıla göre yüzde 14 azaldığını ifade etti. Ayrıca belli başlı kirliliğe neden olan maddelerin iki endeksi olan kimyasal oksijen gereksinimi ve kükürt dioksit boşaltım miktarlarının ise sırasıyla yüzde 10 ve yüzde 13 azaldığını belirten Xie, böylece söz konusu hedefe 1 yıl erken ulaşıldığını söyledi. Xie, 2006-2010 dönemini kapsayan söz konusu planda belirlenen kirlilik boşaltımını azaltma hedefi olarak, kimyasal oksijen gereksinimi ve kükürt dioksit boşaltım miktarlarının 2005 yılına göre yüzde 10 düşürülmesinin hedeflendiğini hatırlattı. Xie, iklim değişikliğiyle mücadelede asıl sorumluluğun gelişmiş ülkelerde olduğunu da dile getirdi.

Bu arada Çevre Koruma Bakan Yardımcısı Zhang Lijun (Can Licün), hükümetin ana kirleticiler kategorisini genişletmeyi düşündüğünü söyledi. Zhang, ana kirleticilere tarımın da dahil edildiğini ve taslak planı sürenin 2011-2015 yılları arasında olduğunu belirtti. Önümüzdeki dönemde sektörlerin yapısını düzeltme suretiyle kirlilik boşaltımını azaltmaya ağırlık vereceğini anlatan Zhang, sektörlerin yapısal düzenlemesi ve ekonomik büyüme tarzının değiştirilmesine hız vermek için de çevre koruma ile kirlilik boşaltımını azaltma şeklinde iki yola başvuracaklarını ifade etti. Şu andaki ana kirleticiler arasında suların kirlenmesinin göstergesi olan sülfür dioksit ve kimyasal oksijen gereksinimi (COD) olduğunu kaydeden Zhang, COD ve sülfür dioksitin 2006’da konulan hedefin ardından art arda düştüğünü hatırlattı.

Öte yandan Çin ve Hindistan dün, merkezi Bonn’da bulunan BM İklim Değişikliği Sekreterliğine gönderdiği mektupta, Aralık ayındaki Kopenhag zirvesindeki anlaşmayı imzalamayı kabul ettiğini bildirmişti. Sera gazı salımında üst sıralarda olan ülkeler arasında sadece Rusya, 100’den fazla ülkenin katılmayı kabul ettiği anlaşmayı destekleyip desteklemeyeceği konusunda henüz bir açıklama yapmadı.

Çin, “Karbon yoğunluğunu” (gayri safi yurtiçi hasılanın her bir birimine karşılık gelen karbon emisyonu miktarı) 2020 itibarıyla 2005 seviyesinin yüzde 40-45’i oranında kesme sözü vermişti.

2020’den itibaren yılda 100 milyar dolar iklim değişikliği yardımı yapılması önerisini içeren ve sıcaklıklardaki artışı 2 derecenin altında tutmayı öngören Kopenhag Anlaşmasını, ülkelere bu hedeflere ulaşılması konusunda bağlayıcı hiçbir sorumluluk vermiyor.

Yanıt Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.