Çocuk Annesinin Kaybolmadığını Ne Zaman Anlar? (Nesne Devamlılığı)

Fotoğraf:www.publicdomainpictures.net/
Fotoğraf:www.publicdomainpictures.net/

İnsan, doğumdan itibaren pek çok aşamadan geçerek gelişim sağlar.  Araştırmacılar  belli davranışların belli yaş aralıklarında yapıldığını gözlemlemişlerdir. Genellikle çocuk  bu aşamalardan  her birini tamamladıktan sonra bir sonraki aşamaya geçer .  Emekleme , sıralama , yürüme gibi.  Bu dönemlere çeşitli isimler vermişlerdir.  Mesela ‘nesne  devamlılığı ‘ da  bunlardan birisidir.

Nesne devamlılığı  bir nesne veya kişinin çocuğun görüş açısından çıksa bile hala var olduğunu, kaybolmadığını  anlaması demektir. Bu aynı zamanda etrafında olan bitenin anlaşılmaya, anlamlandırılmaya başlandığı dönemdir. Bebek gördüğü duyduğu insanları, olayları tanımaya, hafızaya almaya başlar. Buna  aynı zamanda  toplumsal yargıların oluşmaya başladığı dönem denebilir. Bu dönemi sağlıklı bir şekilde atlatmak ilerde oluşacak  davranışların temelini atabilir.

Nesne devamlılığı ne zaman kazanılır?

4- 5 aylık bebekler elinden düşürdüğü oyuncağı  aramaz. Oyuncağın yok olduğunu düşünür.  Bebeğin  elinden düşürdüğü oyuncağı  aramaya başlaması yaklaşık 8 aylık olunca gerçekleşir.  Bu aynı zamanda hafızanın da gelişmeye başladığının göstergesidir. Bebek 9 aylık olunca oyuncağını düşürdüğünü anlar ve onu aramak ister.  Ya da annesi odadan çıktığı zaman onun kaybolmadığını evin içinde olduğunu anlar.  Kuramcı Piaget’e göre bu durum bebeğin daha önce refleksif davranıştan bilinçli davranışa geçmesi anlamına gelir.

Yaklaşık 8. ayda başlayan nesne devamlılığı yaklaşık 18.  aya kadar devam eder.

Bu dönemde (özellikle 0-1 yaş)  çocuğun ihtiyaçlarının bekletilmeden yerine getirilmesi çok önemlidir. Yetişkinler için çok basit gibi gelen bazı davranışlar çocuk için çok önemlidir. Mesela oyuncağını düşüren  bir bebeğe oyuncağını hemen tekrar  geri verdiğinizde  oyuncağın  kaybolmadığını anlaması daha kısa sürecektir.

Gelişim aşamalarını sağlıklı bir şekilde geçiremeyen çocuklar hayatlarının ilerleyen dönemlerinde bunu davranışlarında gösterebilirler. Örneğin söylediği bir yalanın başkaları tarafından anlaşılmayacağını  sanmak gibi. Bir çok konuda sabit düşünceler , takıntılar oluşturmak gibi….

Ailelerin çocuklarına vereceği ahlaki eğitim onların gelişim dönemleriyle uyum sağlarsa başarılı olur.

Bu nedenle üniversitelerin bütün bölümlerinde bir dönem çocuk gelişimi dersi konulması,  çocuk gelişimindeki en temel konuların herkes tarafından öğrenilmesi toplumun geleceği açısından çok büyük fark yaratacaktır.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.