Cumhurbaşkanı Gül’den Demokratik Zemin Çağrısı

Abdullah Gül: “Demokratik standartlarımızı yükseltecek yeni bir anayasa hazırlanarak kısa sürede hayata geçirilmesi kaçınılmaz hâle gelmiştir.”

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yaptığı basın açıklamasında Türkiye’de yargı mercileri tarafından verilen kararların ve bunlara dayalı ortaya çıkan tartışmaların anayasal ve yasal düzenlemeler başta olmak üzere, hukuk sistemimizin ve demokrasimizin evrensel standartlara ulaştırılması için daha köklü reformlara ihtiyaç bulunduğunu göstermekte olduğunu dile getirerek  mecliste temsil edilme imkanı bulan siyasi partileri  meclise ddavet ederek  meşru ve demokratik zeminde, toplumun bütün kesimlerini de dahil ederek birlikte çalışmaya çağırdı.

Gül açıklamasında son günlerde yaşanan sorunların hukuk sistemimizin ve demokrasimizin evrensel standartlara ulaştırılması için daha köklü reformalara duyulan ihtiyacın bir göstergesi olduğunu ve dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de, hukuk kurallarının zamanla ihtiyaçlara cevap veremez hâle geldiğini belirtti ve bu durumun kamu vicdanıyla bağdaşmayan sonuçlar doğurduğunu söyledi.

Gül: “ Bu sebeple, söz konusu sorunların çözüm için bir fırsat olarak görülmesi ve demokratik standartlarımızı yükseltecek yeni bir anayasa hazırlanarak kısa sürede hayata geçirilmesi kaçınılmaz hâle gelmiştir.” dedi.

Yanıt Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.