Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi Yayımladı

Fotoğraf:Pixabay

Yayımlanan genelgede kamuda personel servislerinin kaldırılması da yer aldı.

Kamuda tasarruf dönemi başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde tasarruf paketinin ayrıntılarını açıklamıştı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla tasarruf tedbirleri Resmi Gazete’de yayımlandı. Tasarruf genelgesinde ‘kamu kaynaklarının maksadına uygun azami tasarruf prensipl erine riayet edilerek kullanılması her kamu kurum ve kuruluşu ile görevlisi için bir görev ve aynı zamanda mecburiyettir” deniliyor ve bu anlayışla; kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin olarak tedbirlerin alındığı belirtiliyor. Genelgede ‘Personel servisi hizmetine ilişkin giderler’ bölümü de var… İlgili madde şöyle:

Savunma ve güvenlik hizmetleri hariç, kamu kurumlarında toplu taşıma olan yerlerde personel servis hizmetleri sonlandırılacak, hizmet alımı suretiyle sağlanan servis hizmetleri ise sözleşme süresinin bitimine kadar devam edebilecek.
Kamu kurum ve kuruluşları, toplu taşıma olmayan yerlerde ilgili mevzuatına uygun olarak sağlayacakları personel servis hizmetinde en etkin ve ekonomik yöntemleri tercih edecekler; personel temininin hizme alımı suretiyle sağlanması durumunda aşağıda belirtilen kriterlere uyacaklardır.
Yakın yerleşkelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarının personel servisi hizmetini birlikte ihale etmeleri esas olacaktır.
Personel servisi hizmetinden fiilen yararlanan kişi sayısının araç kapasitesinin yüzde 70’inin altında olması durumunda ilgili hatta sunum yapılmayacaktır.
Personel sevrisi ihale şartnamelerinde araç yaşı kriteri belirlenirken model yılı yeni araçlar yerine maliyet tasarrufu sağlayacak şekilde 6/2/2024 tarihli ve 2004/6801 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğüne konulan Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliğine uygun olarak model yılı yeni olmayan araçlara öncelik verilecektir.

Tasarruf tedbirleri paketinde kamuda şu maddeler uygulanacak:
Savunma ve güvenlik hizmetleri hariç, kamu kurumları, toplu taşıma olan yerlerde personel servisi hizmetini sonlandıracak.
Hizmet alımı yoluyla sağlanan personel servisi hizmeti ise sözleşme süresi bitene kadar devam edecek.
Kamu taşıtları yerli ve elektrikli taşıtlara dönüştürülecek. Bu amaçla mevcut araçların tasfiye edilmesi şartıyla elektrikli taşıt satın alınabilecek.
Kamu kurumlarının mevcut kiralık araçları, sözleşme süresi bitince izin alınmadan yeniden kiralanmayacak.
Vakıf, dernek, sandık, banka, birlik, firma, şahıs ve benzeri kuruluş veya kişilere ait taşıtlar, kamu kurumlarınca izin alınmadan hiçbir şekilde kullanılmayacak.
Bakanlıklarda en fazla 3 araç makam hizmetlerinde kullanılabilecek.
Cep telefonu hakkı sadece Cumhurbaşkanı yardımcısı, bakanlar, yüksek yargı organı başkanları, valiler, belediye başkanları ve üst yöneticilerde olacak.
Kamu kurumları, faaliyetleriyle doğrudan ilgili tanıtımlar hariç basın yayın organlarına ilan ve reklam veremeyecek.
Kamu personeli, zorunlu haller dışında fazla mesai ve nöbet ücreti alacak şekilde çalıştırılamayacak.
Yıllık ücretli izin süreleri ilgili yıl içinde kullandırılacak. Geçmişte kazanılmış, birikmiş izinler 3 yıl içinde kullandırılacak.

https://x.com/tcresmi_gazete/status/1791216485303517688

Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.