Cumhurbaşkanlığı’na Verilecek Sınırsız Araç Yetkilisi İptal Edildi

Anayasa Mahkemesi (AYM), Cumhurbaşkanlığı ve TBMM tarafından edinilecek taşıtların cins ve fiyatlarının üst yöneticiler tarafından belirlenmesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmetti.

Anayasa Mahkemesi(AYM) tarafından, 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı tarafından edinilecek taşıtların cinsi ve fiyatının bu kurumun üst yöneticisi tarafından belirleneceği hükmünü Anayasa’ya aykırı bularak iptaline karar verildi.

Cumhurbaşkanlığı Makamı ve İdari işler Başkanlığı dışında kalan Cumhurbaşkanlığı’nın tamamının bu düzenlemeden yararlanmasının mümkün olmadığı, Taşıt Kanunu’na aykırı olduğu vurgulandı.

Kararda “Cumhurbaşkanlığı bütçesinin esas olarak kullanıldığı Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı ve DDK’dan yalnızca Cumhurbaşkanlığı Makamı ve İdari İşler Başkanlığı hakkında bazı kanunların uygulanmayacağını belirten bu düzenlemenin, Cumhurbaşkanlığının tamamına teşmil edilmesi mümkün değildir. Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Makamı ve İdari İşler Başkanlığı için edinilecek taşıtlar yönünden 237 sayılı Kanun hükümleri ile bağlı değilken, Cumhurbaşkanı yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı politika kurulları ve DDK 237 sayılı Taşıt Kanunu hükümlerine tabidir” denildi.

Anayasa Mahkemesi, bu kuralla Cumhurbaşkanlığınca edinilecek taşıtlar arasında bir ayrıma gidilmeksizin tüm taşıtların cinsini ve fiyatını belirleme yetkisinin kurumun üst yöneticisine tanınması suretiyle 237 sayılı Taşıt Kanununun 9. ve 10. Maddelerinin 2021 yılı için uygulanamaz hale getirildiği tespitinde de bulundu.

Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.