Dalgıçlar Dünyanın En Derin 2. Denizaltı Düdenini Keşfediyor, Ne Kadar Derin Olduğuna Bir Bakın

(Public Domain) Ek: Bu görüntü kırpıldı ve rengi düzeltildi. (© 2023 Alcérreca-Huerta, Álvarez-Legorreta, Carrillo, Flórez-Franco, Reyes-Mendoza ve Sánchez-Sánchez/CC BY 4.0)

Yerel Yucatán balıkçıları onların varlığından kesinlikle haberdardı ama yakın zamana kadar kimse ne kadar derin olduklarını bilmiyordu. Dünyanın en derin ikinci batık çukurunun Meksika kıyılarının hemen açıklarında bulunduğu ortaya çıktı.

Yucatán Yarımadası’nın doğusundaki su altı obrukları yerel halk tarafından “pozas” olarak adlandırılsa da bilim adamları bunlara mavi delikler adını veriyor. Su altında kalan çukurlarla sonuçlanan erozyondan gelişen bu kıyı oluşumları, düpedüz korkutucu derinliklere inebiliyor.

Şimdiye kadar ne kadar derin olduğu belli değildi.

Araştırmacılar, Karayip Denizi’nin batısında, Meksika-Belize sınırındaki Chetumal Körfezi’nde mavi bir delik açtılar ve bunun dünyanın ikinci en derin yeri olduğunu doğruladılar. Taam ja’ Mavi Delik -Maya dilinde “derin su” olarak adlandırılan bu delik, deniz seviyesinden 900,26 fit (274,4 metre) kadar aşağı gider. Özellikle, en derin mavi delik unvanı, 987,17 fit (300,89 metre) derinliği ile Güney Çin Denizi’ndeki Dragon Hole’a (veya Sansha Yongle Blue Hole) aittir.

Güney Yucatan Yarımadası’ndaki Chetumal Körfezi, Meksika. (Public Domain)

Chetumal Körfezi, yakınlardaki lagün sistemleri, yer altı kaynakları ve pastoral cenotlarla (ormanda gezginler arasında çok popüler hale gelen o cennet gibi düden havuzları) yaklaşık 5 metre derinliğinde sığ, tropikal bir haliçtir. Meksika-Belize sınırına yakın bir cenote sisteminin su derinliğinin 40-90 metre (131-295 fit) olduğu bulundu.

Karanın ve deniz yatağının bu şekilde batmasına neden olan şey ne olabilir?

Mavi delikler, cenotlar, denizaltı mağaraları ve benzerleri – bunların tümü, deniz suyunun kireçtaşı üzerine tekrar tekrar taşması ve boşaltılmasından kaynaklanır. Buzul çağı sırasında ve sonrasında meydana gelen deniz seviyesindeki salınımlar, oldukça tuzlu suların Yucatan kıyısı boyunca oldukça gözenekli kireçtaşına nüfuz etmesine neden oldu. Bu, karst oluşumları olarak bilinen jeomorfik fenomenlerle sonuçlanan kaya içindeki boşlukların gelişimini artırdı. Yarımadanın her yerinde bulunurlar ve yerel balıkçılar, araştırmacılara Chetumal Koyu’ndakiyle ilgili ipuçları verdi.

Şekil 1: Taam ja’ Mavi Çukuru’nun Chetumal Körfezi içindeki konumu: (A) Laguna Bacalar boyunca çevredeki obruklar veya cenotlar ve Meksika-Belize sınırına yakın Chetumal Körfezi’ndeki mavi delikler, poza A ve poza B için bildirilen konumlar; ve (B) yandan taramalı sonar kayıtlarıyla alınan coğrafi referanslı raster görüntülerden elde edilen mavi deliğin su altı görüntüleri üzerinde örtüşen kontur seviyeleri. (© 2023 Alcérreca-Huerta, Álvarez-Legorreta, Carrillo, Flórez-Franco, Reyes-Mendoza ve Sánchez-Sánchez/CC BY 4.0)

Saha çalışması 2001’de başladı. Çepeçevre çok sığ, tropik suların olduğu Chetumal Körfezi’nin tam ortasında, düz halici delen dik bir eğim olduğu anlaşılan düzensiz kayalık çıkıntıların sıralandığı dairesele yakın bir çevre belirlediler.

Doğu ve kuzeybatı duvarlarının yakınında, neredeyse dikey eğimlere dönüşen bir dizi kesintili teras tespit edildi. Güneybatı duvarı daha da dikti. Tüplü dalgıçlar güney-güneydoğu duvarı boyunca alçaldılar ve sonunda 656 fit (200 metre) derinliğe ulaştılar.

Şekil 2:
(A) Chetumal Körfezi’nin deniz tabanından başlayıp 274,4 metre derinliğe inen Taam ja’ Mavi Delik’in 3 boyutlu morfolojik haritası;
B) Mavi deliğin insansız hava aracı görüntüsü, mavi deliğin girişini çevreleyen deniz dibi özellikleri ve 8,5 metre uzunluğundaki bir tekne ile boyut karşılaştırması;
(C) Çukurun ağzının güney duvarı boyunca 20 metre derinlikten sualtı görünümü.
(© 2023 Alcérreca-Huerta, Álvarez-Legorreta, Carrillo, Flórez-Franco, Reyes-Mendoza ve Sánchez-Sánchez/CC BY 4.0)

Mavi deliğin morfometrik özelliklerini (şekil ve boyut) haritalamak için yandan taramalı sonar kullandılar ve 44.914 fit (13.690 metre) yüzey alanına sahip 1616.4 fit (492.7 metre) dış çevreye sahip olduğunu belirlediler. Kuzeye eğimli olmasına rağmen kabaca konik bir şekle sahipken, ana ekseninin bölgedeki jeolojik faylara benzer şekilde yönlendirildiği tespit edilmiştir.

Ayrıca çeşitli derinliklerden aralıklarla su örnekleri topladılar.

Mavi deliğin su sütunu özelliklerinin, Meksika Körfezi’ndeki Dragon Hole ve Amberjack Hole gibi diğer mavi deliklerin özelliklerine benzer olduğu bulundu; sıcaklıklar derinlikle azalırken tuzluluk arttı. Hepsi anoksik—düşük oksijen—derin bir su tabakası gösteriyordu. Taam ja’ ayrıca, dalgıçları yapay ışıklar taşımaya zorlayan, yalnızca minimum ışık penetrasyonuna izin veren derin su kırıntılı tabakası gibi fizyokimyasal özellikler sergiledi. Derinlikle artan sülfat, klor ve klorofil-a konsantrasyonları buldular.
Genellikle mavi delikler, mercanların, köpekbalıklarının ve deniz kaplumbağalarının geliştiği biyolojik çeşitlilik için sıcak yataklardır. 2021’de Taam ja’yı araştıran araştırmacılar bunlardan hiçbirini bulamadı, ancak açıkta kalan kireçtaşı, alçı kaplı duvarları, mukoid lifleri ve bir inçten büyük olmayan solucanları üzerinde biyofilm buldu.

Şekil 3: Taam ja’ Blue Hole’daki morfolojik ve biyolojik özelliklere ilişkin görüşler;
(A, B) Chetumal Körfezi deniz yatağının bir parçası olan düz bir kireçtaşı platformuyla çevrili mavi çukurun güney duvarındaki giriş bordür;
(C, D) Kaya kaymalarından açığa çıkan beyaz kireçtaşı lekeleri, biyofilmler ile ara katkılıdır,
(E) 2-3 metrelik kireçtaşı kayalık çıkıntıları;
(D, F) Mavi deliğin sularında yüzen ve duvarlarına yapışık mukus liflerinden detay; ve
(G) üzerinde ölü kıskaçların gözlemlendiği açıktaki kireç taşını kaplayan solucanlar ve biyofilmler.
(© 2023 Alcérreca-Huerta, Álvarez-Legorreta, Carrillo, Flórez-Franco, Reyes-Mendoza ve Sánchez-Sánchez/CC BY 4.0)

Mavi delik, anoksik ortam içeriğini çürümeye karşı koruduğu için, yaşamın çağlar önce nasıl var olduğunu anlama fırsatı sunuyor.

Yazarlar, Frontiers dergisinde 23 Şubat’ta yayınlanan çalışmalarında, “Bu karst özellikleri, çevresel ve jeolojik süreçlerin anlaşılmasını geliştiren paleoçevresel ve paleoiklim bilgilerinin depolarını temsil ettikleri için deniz bilimsel araştırmalarıyla ilgilidir.”

Dünyanın en derin ikinci mavi deliği, geçmişe açılan bir penceredir.

Araştırmacılar, onların Taam ja’ Blue Hole’a ilk baskını olduğunu ve ayrıntılı olmaktan uzak olduğunu belirtti. Formasyonun mikrobiyal çeşitliliği, su ve mineral bileşimleri ve diğer yollarla ilgili araştırmaların devam etmesini tavsiye ediyorlar. Taam ja’nın şimdilik halk tarafından bilinmediğini de sözlerine eklediler. Keşfetmek için şu andan daha iyi bir zaman yoktur.

Yazan: Michael Wing (The Epoch Times)

Çeviri: Gian Serra (The Epoch Times Türkiye)

Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.