Diplomat Su Wu, Ondokuz Yıllık Yalnız Çoban

Su Wu, sadakatli diplomat İllüstrasyon: Yeuan Fang, Epoch Times
Su Wu, sadakatli diplomat
İllüstrasyon: Yeuan Fang, Epoch Times

David Wu, Epoch Times

Han Hanedanlığı’nın erken yıllarında, Xiongnu’nun kuzey sınırında hareketli bir karmaşa vardı. Xiongnu’dan gelen sık müdahaleler Han İmparatorları’nın endişe duyduğu en önemli konulardan biriydi. Bu durum, İmparator Wu tahta çıktıktan ve güçlü ordusu Xiongnu’yu birçok kez bozguna uğrattıktan sonra değişti. O zamandan sonra Xiongnu ve Han arasındaki anlaşmazlıklar giderek azaldı.

Xiongnu Kralı, önceki savaş zamanında gözaltına alınan Han elçilerini serbest bırakarak barış sağlamaya çalıştı. İmparator Wu, bu barışçıl çabalara karşılık olarak Xiongnu’nun tutuklularını değerli hediyeler ile birlikte ülkelerine geri göndermeyi planladı. Su Wu, İmparator Wu tarafından bu diplomatik değiş tokuş görevini yerine getirmek için seçilmişti. M.Ö. 100’de, Su Wu, Xiongnu’ya gitmek üzere 100 kişi üzerinde bir grup görevli ile başkent Chang’an’ı terketti. O zamanlar 42 yaşındaydı. Hiç kimse bu yolculuğun sona ermesinin O’nun için 19 yıl alacağını beklemiyordu.

Su Wu, Xiongnu’ya gelerek tutukluların değiş tokuş görevini tamamladı. Fakat, Han’dan gelen hediyeler Han’ın güçsüzlüğü olarak baz alınmıştı ve Xiongnu Kralı’nın aşırı kibiri diplomatik gruptaki kimseyi etkilememişti. Xiongnu Kralı, Su Wu Han’a dönmeden sadece bir gün önce, Su Wu’nun yardımcısının aşağılama ve saldırganlık ile kendisine komplo kurduğunu keşfettiğinde çok öfkelendi ve tüm görevlileriyle birlikte Suwu’yu gözaltına aldı. Sonuç olarak, tüm Han diplomatları tutuklandı ve Xiongnu tekrar Han’a karşı savaş ilan etti.

Su Wu, Xiongnu Kralı’na getirildiğinde, kendisine eğer bir Han diplomatı olarak teslim olursa serbest bırakılacağı söylendi. Su Wu bunu reddetti ve komplo konusunu hiç bilmemesine rağmen, yardımcısının davranışından kendisini sorumlu hissettiğini ifade etti. Su Wu daha da ileri giderek ceza almak için ölmeye gönüllü olduğunu, fakat teslim olmayacağını söyledi.

Xiongnu Kralı sonra Su Wu’nun teslim olmasını sağlamak için ölüm ile tehdit etmek, zenginlik ve güç sözü vermek, işkence yapmak ve yeme içmeden keserek hapsetmek gibi birçok yol denedi. Su Wu hepsinden geçerek Han’a ihanet etmedi.

Su Wu’nun teslim olmayacağını gören Kral, Su Wu’yu hiç kimsenin yaşamadığı Kuzey Denizi’ne (şu anda Baikal Gölü’ne) sürgüne yolladı ve O’na koçlar kuzuları emzirebilirse Han’a geri dönmesine izin verileceğini söyledi. Tüm hayatı boyunca bir çoban olmak ve uzaklarda tek başına ölecek olmakla yüzleşen Su Wu bunu kabul etmeyi seçti. Gün içinde, göl kenarında koç sürüsünü güdüyordu. Geceleri, tek başına bir çadırın içinde kalıyordu. Sert kış mevsimlerinde, Xiongnu Kralı kasti olarak yiyecek tedariğini kesiyordu ve Su Wu hayatta kalmak için tarla faresi yakalamak veya çim köklerini kazarak yiyecek bulmak zorunda kalıyordu. İmparatorluğa ait değneğini yanında saklıyor ve bazen onu çoban değneği olarak kullanıyordu. Değneğin üzerindeki dekoratif tüyler zaman geçtikçe dökülmeye başlamış ve değnek tüysüz bir şekilde kalmıştı.

Yıllar sonra Xiongnu, Han ile barış isteyen yeni bir Kral’a sahip oldu ve Su Wu ile temsilcilerini Han’a dönmeleri için serbest bıraktı. M.Ö. 81’de, Su Wu en sonunda geriye kalan sadece 9 temsilcisiyle birlikte tam 19 yıl sonra Han’a döndü. Başkent Chang’an’a geldiklerinde, İmparator, Bakanlar, devlet adamları ve bölge sakinleri, tümü O’nu karşıladılar. Hala elinde Han İmparatorluğu’nu temsil eden tüysüz değneği taşıyan bu gri saçlı, beyaz sakallı, yaşlı ve çelimsiz adamı gören herkes göz yaşlarına boğuldu.

Sadakatli ve vatansever olan Su Wu’yu ödüllendirmek için Han İmparator’u O’na değerli hediyeler ve araziler bahşetti. Fakat, yine de Su Wu sade bir hayat sürdü ve hazinelerinin çoğunu başkalarına verdi. Su Wu 83 yaşında vefat etti. (M.Ö. 60).

Su Wu, Çin tarihinde, muazzam sadakati ve boyun eğmez iradesi ile davranışları olan bir devlet figürü haline geldi ve “Koyun Güden Su Wu” öyküsü nesilden nesile aktarıldı.

Yanıt Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.