DİSK, TÜİK Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

DİSK, TÜİK’in yargı kararına rağmen ‘enflasyona esas madde fiyat listesini açıklamaması’na dair suç duyurusunda bulundu.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) enflasyon hesaplamasının temelini oluşturan madde fiyat listesinin açıklanmasının durdurulması nedeniyle Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) açtığı davayı kazanmıştı. Ankara 6. İdare Mahkemesi, 31 Mart 2023 tarihli kararında DİSK’in bilgi edinme hakkı çerçevesinde TÜİK’ten istediği bilgilerin işçi konfederasyonunun görevi gereği elinde bulunması gereken bilgilerden olduğuna hükmetmişti. DİSK’ten yapılan açıklamada,
TÜİK ile yaklaşık iki yıldır süren veri alma mücadelemizin kesinleşen yargı kararlarına rağmen olumlu olarak sonuçlanmaması üzerine görevini kötüye kullanan ve Anayasa’ya ve yasalara uymayarak verileri karatmaya devam eden TÜİK yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunduk. Anayasa’nın 138. maddesi son derece açıktır. “Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.” Kesinleşen yargı kararlarına uymamak suçtur. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gereği kamu kurumlarının mahkeme kararlarına uyması gerekmektedir.

Bilindiği gibi enflasyon hesaplamasının temelini oluşturan madde fiyat listesinin yayımlanmasının durdurulmasına karşı Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) açtığımız davada İdare Mahkemesi bu bilgilerin açıklanmasının TÜİK’in görevi olduğuna karar verdi. İdare mahkemesinin vermiş olduğu karar istinaf aşamasından geçerek kesinleşmesine rağmen TÜİK madde fiyat listesini açıklamıyor ve lafı dolandırmaya devam ediyor.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi 15/09/2023 tarihli, 2023/1058 Esas ve 2023/1341 sayılı Kararı gereği 27 Nisan 2023’te TÜİK’e başvurarak yargı kararı gereği olan verilerin tarafımıza verilmesini talep etmemize karşılık TÜİK, ortalama madde fiyatları listesini tarafımıza göndermemiştir.

TÜİK yargı kararına rağmen madde fiyat listesini açıklamadığı gibi çeşitli yollarla işi yokuşa sürmekte ve konuyu çarpıtmaktadır. “Kurumumuza açılmış bir dava bulunmamaktadır” ve “Kurumumuz söz konusu davaya taraf değildir” gibi açıklamalarla konuyu çarpıtmaya çalışan TÜİK, bir yandan da davaya müdahil olma talebinde bulunmuş ve Ankara 6. İdare Mahkemesi’nin DİSK’i haklı bulan kararını istinaf etmiştir. Ortalama madde fiyat listesini vermemek için türlü yollar deneyen TÜİK, ayrıca, eşi benzeri görülmemiş bir biçimde Danıştay’a başvurmuş, hatta verdiği karar sebebiyle Adalet Bakanlığı’na yürütmeyi durdurma istemiyle dava açmış, bu davayı da kaybetmiştir.

İstinaf tarafından kesinleşen yargı kararının ardından 2 Nisan 2024’te TÜİK’e tekrar İdare Mahkemesi’nin kararını uygulaması için talepte bulunduk. 15 Mayıs 2024’te TÜİK’in E-69662481-622.03-35790 sayılı DİSK’e gönderdiği yazı ile yanıt verilmiş ancak “madde sepeti ve ortalama madde fiyatları listesi” ise tarafımıza iletilmemiştir. Öte yandan ilgili yazıda, “Ancak 2022 yılı mayıs ayından itibaren Kurumumuz tarafından hesaplanmayan ve yayımlanmayan ortalama madde fiyatlarının, halen Kurumda mevcut olmaması nedeniyle gönderilmesi mümkün olmamıştır” ifadelerine yer verilmiştir. Bu açıklama oldukça tuhaftır. TÜİK’in elinde ortalama madde fiyat listesi olmadan enflasyonu nasıl hesapladığı muammadır.

Öte yandan TÜİK’in bu açıklaması ile ilk gerekçesi arasında büyük çelişki vardır. TÜİK, 22 Haziran 2022 tarihinde yaptığı TÜFE Madde Sepetinde Madde Bazında Fiyat Yayımı Yerine Daha Detaylı Endeks Yayımına (COICOP-5) Geçiş Hakkında Kamuoyu Duyurusunda Haziran 2022’de ortalama madde fiyat listesini yayımlamayı bırakmasının nedeni olarak söz konusu tablolarının yanlış anlama ve yanıltıcı değerlendirmelere sebebiyet vermesini göstermişti.

TÜİK Başkanlığı’na soruyoruz: 2022 yılı mayıs ayından itibaren Kurumunuz ortalama madde fiyatlarını hesaplamıyorsa tüketici fiyat endeksini nasıl hesaplıyor? Mayıs 2022’den itibaren madde fiyat listesindeki ürünlerin fiyat değişimleri hesaplanmıyorsa enflasyonu nasıl açıklayabiliyorsunuz?

TÜİK Başkanlığı’nın bu karara rağmen talep ettiğimiz bilgileri tarafımızla paylaşmaması ve Anayasa ve yargı kararına uymaması sebebiyle 10 Mayıs 2024 tarihinde Kamu Denetçiliği Kurumu’na TÜİK hakkında şikâyet başvurusunda bulunduk.

2 Haziran 2024 tarihinde ise TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya ile TÜİK Başkan Yardımcıları İbrahim Demir, Furkan Metin, Abdullah Yüksel, Aydın Keskin Kadıoğlu ve Tuğba Değirmenci hakkında yargı kararlarına uymamaları ve bu kararlara rağmen görevlerini yerine getirmemeleri sebebiyle suç duyurusunda bulunduk. Verileri alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.