ELD’li Çocukların Sosyal Gelişimi

Bir çocuk okul çağına geldiği zaman okul öncesi dönemde gizli kalmış dil eksiklikleri ortaya çıkar. Dil gelişimi ve okul başarısı birbiriyle çok yakından ilgili  ve birbiri içine  geçmiş iki alandır.  Çocuk okulun gerektirdiği karmaşık sosyal taleplere uyum sağlamak zorundadır. Bu nedenle  dildeki  eksiklikler gitgide davranışlara yansır. Herhangi bir çocukta dille ilgili problemlerin  derecesi  davranış yoğunluğunu etkiler.  Çocuklar okulda bulundukları sürede söz konusu davranışlar iletişim sorunu haline dönüşecektir.  Bu durum çocuklar ergenlik dönemine yaklaştıkça etkisini arttıracaktır.

Bazı çalışmalarda konuşma  sorunlu  çocukların  Linguistik  (dil bilimine ait)  ortamlarının nitelik ve nicelik açısından farklı olduğu bulunmuştur.

Konuşma bozukluğu  bulunun çocuklarda şu 3 davranışı görmek mümkündür:

-Çocuk davranışlarıyla yüzeysel olarak karşı koyar. Kontrollü ya da yetersiz görülebilir.

-Konuşma bozukluğu  yaşayan çocuklar okulda müfredata uyum sağlayamadıklarında bilişsel dengesizlik yaşar.  Özellikle geçiş dönemlerinde yani anaokulundan birinci sınıfa, ilkokuldan ortaokula , ortaokuldan liseye geçerken duygusal reaksiyonlar yaşar. Sınıf öğretmenleri bu  davranışların  üzerinde az durur.

-Öğretmenin  sınıfa hakim olma tarzı çocuklarda konuşma bozukluğuna sebep olabilir.

Öğretmenler  yöneticilerinin  ve meslektaşlarının eleştirilerine karşı titiz davranırlar. Bu konuda araştırmalar yapan  Danzinger (1971) sosyalleşmeye doğru yaklaşım tarzı ve beraberinde gelen  tehlikere  değinmiş ve bir tür  ‘Sosyal Mühendisliğin’  etkisinin var olduğunu ortaya koymuştur.

Eğitim çevresinde çalışanların bu sosyal mühendisliğin düştüğü tuzağa düşmemeleri  gerekmektedir.  Bu durum kişiyi sınırlar ve kişi sebepten çok etki üzerinde durur. Sosyalleşme sürecinin bir etkileşim süreci olduğu inkar edilir. Richman ve  Stevenson (1977) ‘nun bulgularına göre dil gecikmesi  geniş ailelerden gelen çocuklarda daha fazla görülür.

Gelecek Yazı : ELD’li Çocukların Eğitimi

Yazı dizisinin devamı;

İfade Edici Dil Gecikmesi Probleminin Sebepleri

Önceki yazı;

ELD’li Çocukların Sosyal Gelişimi

Yazarımızın yazılarından seçmeler;

Çocuğuma Nasıl Davranmalıyım?

Tuvalet Eğitimi Ama Nasıl, Ne Zaman

Herkese Çocuk Gelişimi Dersi

Çocuk Olmak

Aferin

Doğum Sırasının Kişiliğin Gelişimi Üzerindeki Etkileri

Rengarenk Olsa (3 + yaş çocuklar için hikaye)

Sen Bir Kedi Olsaydın (5 yaş çocuklarımıza sorduk)

Daha fazlası için buraya tıklayın

Cocuk ve Yasam

 

 

Yanıt Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.