Güneş Enerjisi Üretimi İçin Düzenlemeler Tamamlandı

Fosil yakıtların yerine geçecek sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelik arayışın somut adımlarının atıldığı günümüzde rüzgar santrallerinin hızla arttığını görüyoruz. Bunun yanında güneş enerjisinden de elektrik üreten santrallerin yatırımı için yapılacak düzenlemer de Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu önceki gün yaptığı toplantıda güneşten elektrik enerjisi üretmek için lisans başvurularının nasıl yapılacağına ilişkin düzenleme yaptı.

Buna göre güneş enerjisine dayalı her bir üretim tesisi için yatırım başvurusunun kurulu gücü 50 mw’ ı geçemeyecek ve başvurular en yakın trafo merkezine yapılacak. Daha sonrasında ise TEİAŞ ve Enerji Bakanlığı güneş enerjisi santrallerin bağlanacağı trafo merkezleri ile kapasiteleri ilan edecek. Bu arada EPDK tarafından yayımlanacak ölçüm tebliği çerçevesinde yatırım yapmayı planlayan özel şirketler, açıklanan trafo merkezlerinin kapasitelerini de dikkate alarak ilgilendikleri bölgelere yönelik belli bir süre güneş ölçümleri yaparak sonuçları ile birlikte EPDK’ya başvuracak. EPDK rüzgar enerjisi başvurularında olduğu gibi lisans başvuruları için belli bir gün ilan edilecek.Eğer aynı bölgede birden fazla şirket başvuru yapmışsa, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda belirlenen alım fiyatı üzerinden en fazla indirim vermeyi taahhüt eden bağlantı hakkını kazanacak. Böylece özel sektörün başvuruları bağlantı görüşleri ölçüm ve yarışma sonuçlarına göre sonuçlandırılacak.

Kurul, aynı düzenleme kapsamında özellikle bir yandan kampüslerinde kendi elektriklerini üretirken, bir yandan araştırma geliştirme faaliyeti göstermek isteyen kurumlara yönelik kolaylık sağladı. Buna göre, ‘’Kanunla kurulmuş araştırma ile yüksek öğretim kurumlarının bilimsel araştırma ile yüksek öğretim kurumlarının, bilimsel araştırma geliştirme ve eğitim faaliyetleri kapsamında aynı dağıtım bölgesinde olmak, kendi ihtiyaçlarını karşılamak ve azami 10 mw kurulu gücü geçmemek kaydıyla yerleşkelerinde nükleer, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisi kurmak amacıyla uhdelerindeki anonim ya da limited şirketleri vasıtasıyla yapacakları lisans başvurularında” kolaylık sağlandı. EPDK Başkanı Hasan Köktaş, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde yaptıkları ve önümüzdeki günlerde yürürlüğe girecek yeni düzenlemelerin ülkemizde yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yanıt Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.