İçişleri Bakanlığı Sokağa Çıkma Yasağı İle İlgili Detayları Açıkladı

İçişleri Bakanlığı tarafınca, Kovid-19 nedeniyle alınan önlemler kapsamında uygulanacak sokağa çıkma yasağına ilişkin genelge 81 il valiliğine gönderildi.

Bakanlığın gönderdiği genelgede Kovid-19 salgınının başladığı günden itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma adına birçok tedbir kararı alınarak hayata geçirildiği vurgulandı.

Genelgede, büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak ili için şehir giriş-çıkışlarının 15 gün süreyle geçici olarak yasaklanmasının kararlaştırıldığı, “Alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızına olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak ilini kapsayacak şekilde İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27’nci ve 72’nci maddesi uyarınca il valileri tarafından aşağıdaki ek tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Bu kapsamda 10.04.2020 tarihi saat 24.00’den 12.04.2020 tarihi saat 24.00 arasında aşağıda belirtilecek istisnalar hariç olmak üzere büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanacaktır” şeklinde açıklandı.

Genelgede bu süreçte ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamül ruhsatlı iş yerleri,

Tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil) üretiminin yapıldığı iş yerleri,

Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları (huzurevi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri vb.)

Her bir 50 bin nüfusa bir adet olmak üzere valilikler/kaymakamlıklar tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonu ve veteriner kliniklerinin, doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Tüpraş, termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),

PTT, kargolar v.b. dağıtım şirketleri, hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezlerinin açık olacağı duyuruldu.

İstisna dışında olanlar şu şekilde açıklandı;

“Bu genelgenin (2) numaralı başlığında yer alan ‘Açık Olacak İş Yeri, İşletme ve Kurumlarda’ yönetici, görevli veya çalışanları,

TBMM çalışanları, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar,

Acil çağrı merkezleri çalışanları, birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecek ve katılacak olanlar, elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar, ürün ve/veya malzemelerin naklinde, lojistiğinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar, gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar, yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları, PTT, kargo ve su dağıtım şirketi çalışanları, demirçelik ve cam sektörü vb. sektörlerde faaliyet yürüten iş yerlerinin, fırın, soğuk hava depoları gibi çalışması zorunlu bulunan bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasadında çalışacaklar, fırınlarda üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ve çalışanlar, Kızılay koordinesinde kan ve plazma bağışı için randevusu olanlar”

Daha önceki genelgeler kapsamında sağlık ve cenaze için verilen seyahat izin belgelerinin ise (yola çıkmış olanlar hariç) Pazartesi günü geçerli olacağı belirtilen genelgede, “Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin valiler/kaymakamlar tarafından ilgili mevzuatı uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda gereğini önemle arz ve rica ederim” denildi.

Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.