İmaj Kişinin Aynasıdır

Fotoğraf: Semra Şener, The Epoch Times

“Çok iyi okullarda okumuş, iyi eğitim görmüş ve iyi bir aile eğitimi almış olabilirsiniz . Ama tüm bu iyi özelliklerinizi iyi bir biçimde pazarlamanız şart. Gereksinim duyduğunuz pazarlama ise kişisel imajınızdır. Kişisel imaj başkaları üzerinde bıraktığınız izlenim, yarattığınız etki ve kazandığınız saygınlıktır. Bu yüzden imajınızı iyi yönetmelisiniz. İmajınız sizi dünyaya tanıtan en büyük özelliğinizdir.”

Bu sözler bu günlerde Ankara’da SGK Genel Müdürlüğünde kurum personeline kurumsal kimlik ve iletişim, moral, motivasyon ve kişisel gelişim eğitimi veren Prof . Dr. Hikmet Timur’a ait. “Bir şeyin imkansızlığına inandığınız sürece aklınız size bu imkansızlığı ispatlamaya çalışır ve bunu başarır. Yapabileceğinize inandığınızda ise aklınız çözüm yolları bulmaya çalışır. Sahip olduğunuz zihinsel güçten başka sizi geliştirecek ve ileriye götürecek bir güç yoktur.” Zihnin insanın kontrol mekanizmalarının başında geldiğini belirten Timur, insanın kendine güveninin şart olduğunu belirtti.

Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hikmet Timur, kendisinin ve tanınmış bazı kişilerin hayat hikayelerinden örnekler vererek devam ettiği konuşmasını şöyle sürdürdü:

“-Kafan yorulacağına elin yorusun- bu söz Vehbi Koç’a aittir. Bu söz iş hayatının olmazsa olmazıdır. Söz uçar yazı kalır. Not almak kendine her daim hatırlatma yapmak demektir.”

İnsanın kendine olan güveninin çok önemli bir faktör olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Hikmet Timur “kendinizi nasıl gördüğünüz çok önemlidir. Kendinizi nasıl görüyorsanız başkaları üzerinde de o tür bir etki yaratırsınız. Atatürk Samsun’a çıktığında onu tevkif etmek üzere bir Türk subayı Bandırma vapuruna gönderilmişti. Subay kendinden emin ve görevini yerine getirmek üzere vapura çıktığında ışıl ışıl mavi gözleriyle kendine bakan dimdik, vakur bir Türk subayı ile karşılaşınca yapacağı görevi unutmuş -birliğim ile emrinize hazırım kumandanım- deyip Atatürk’ün karşısında selam durmuştur. Bu anlattığım hikayede olduğu gibi görünüşünüz pasif ise pasif, güçlü ise karşınızdakine bırakacağınız izlenim güçlü olur.”

Kendinizi rahat hissetmekten kaçının

“İş hayatında istekli ve coşkulu olmanın önemine değinen Timur, siz yaptığınız işte ne denli coşkuluysanız bu çalışanlarınıza da yansır. İş hayatınızda her zaman tetikte ve temkinli olmalısınız” dedi.

Genç neslin iş hayatındaki önemine değinen Timur “gençler her zaman daha yaratıcıdırlar. Bu yaratıcılık zaman geçtikçe yozlaşır ve azalır. Çünkü yaş arttıkça toplum kuralları ile daha içiçe yaşamak öğreniliyor, mahalle baskısından daha fazla etkileniliyor. Bu yüzden kişi kendini dizginlemek, kısıtlamak gereksinimi duyuyor ki bu da yaratıcılığını engelliyor. Bu yüzden genç nüfusa önem verilmeli ve düşünceleri desteklenmeli, bir toplumdaki genç nüfusun çokluğu o toplumun yaratıcılığındaki gücün aynasıdır.”

En akıllı insanların en az konuşanlar olduğunu söyleyen Prof .Dr. Hikmet Timur konuşmalarımıza neden dikkat etmemiz gerektiğini şöyle ifade etti: “Dil Saklanır, Baş Yorulur. Dil söyleyeceğini söyler, içeri kaçar saklanır, sonra ağrısını baş çeker.” 

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.