Kamuda Tasarruf Tedbirleri Meclis’te!

Kamuda alınacak tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

AK Parti, kamuda tasarruf tedbirleriyle ilgili düzenlemeleri içeren torba kanun teklifini, TBMM Başkanlığı’na sundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, özel şirket statülü dahil kamu kurum ve kuruluşların yönetim kurullarında görev alacaklar için sadece bir görev için ödeme yapılması, deprem bölgelerindeki belediyelerin vergi gelirlerindeki alacağı payın azalmaması için 2023 yılı nüfusunun esas alınması, hibrit elektrikli araçların teşvik edilmesi için ÖTV oranlarında değişiklik yapılmasının da teklifte yer aldığını söyledi.Teklifle birlikte devlet borçlanmasından, borçlanma faiz ve anlaşmalarına kadar yetkili Bakan Şimşek olacak. Sokak aydınlatmalarında belediyelerin ödeyeceği pay artırılacak.
30 maddede düzenlemeye gidilen kanun teklifinde, uzun süredir fiili başbakan gibi hareket eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e geniş yetkiler çıktı. Teklifin kabul edilmesi halinde şu düzenlemelere geçilecek:
Devlet iç borçlanma senetlerinin çeşitlerine, satış yöntemlerine, faiz koşullarına, vadelerine, basım ve ödemelerine ilişkin her türlü esasları ve bunlara ilişkin diğer şartlarını, vade, faiz ve diğer şartlarını belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanı yetkili olacak.
Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Piyasa İstikrar ve Denge Alt Fonuna kamu bankalarının sermayelerinin güçlendirilmesi amacıyla 2024 mali yılı içerisinde ikrazen özel tertip Devlet iç borçlanma senedi ihraç etme hususunda Hazine ve Maliye Bakanına yetki verilecek.
Bakanlık kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarının tasarruf tedbirlerine uygunluğunu izleyecek, disiplin cezasının verilmesi ve yapılan iş ve işlemlerin sonuçlarını Cumhurbaşkanlığına bildirecek.
BOTAŞ’ın doğal gaz ithalatından kaynaklanan ödenmemiş her türlü vergi, fon ve paylar ile idari para cezaları, bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizlerinden oluşan borçlarının Hazineden görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığında kaldırılan “Defterdar Yardımcısı” kadrolarında çalışan personelin Gelir İdaresi Başkanlığının taşra teşkilatında yer alan kadrolara atanacak.

Genel aydınlatma kapsamında belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri payından kesintide yüzde 20 olarak uygulanan yüzde 10’luk kanuni oran yüzde 30, diğer belediyeler ve mücavir alanlarında 2014 yılından bu yana yüzde 10 olarak uygulanan yüzde 5’lik kanuni oran yüzde 15 ve bu sınırlar dışında ilgili il özel idarelerinde 2014 yılından bu yana yüzde 20 olarak uygulanan yüzde 10’luk kanuni oran yüzde 30 olarak belirlenecek.

Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.