Kapadokya Alan Başkanlığı Kuruluyor

Kapadokya Alan Başkanlığı, bu alanda uygulamalara aykırı yapı ve tesisleri yıkacak veya yıktırmaya yetkili olacak.

TBMM Genel Kurulunda “temel kanun” olarak görüşülen ve AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan teklif, Kapadokya’nın tarihi ve kültürel değerlerinin, jeolojik dokusunun ve doğal kaynak değerlerinin korunması, geliştirilmesi, tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılması, yönetilmesi ve denetlenmesini düzenliyor.

Kapadokya alanında bulunan Hazine ile kamu kurum ve kuruluşlarının özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, trampası, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması, kiraya verilmesi, ön izin verilmesi ve üzerlerinde irtifak hakkı kurulması, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi, ön izin ve kullanma izni gibi işlemler, Kapadokya Alan Başkanlığının uygun görüşüyle yapılacak. Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresi ve denetiminde bulunan mazbut vakıflar ile temsilen yönetilen mülhak vakıflara ait taşınmazlar, bu kapsamın dışında tutulacak.

Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.