Kentlerin engelliler için düzenlenmesinde son tarih 7 Temmuz

Fotoğraf: Mehmet Korkmaz

Ak Parti hükümeti tarafından 2005 yılında engelliler için çıkarılan  5378 sayılı kanununun 2. ve 3 geçici maddeleri uyarınca belediyelere ve kamu kuruluşlarına; “Fiziksel çevrenin özürlüler için ulaşılabilir ve yaşanabilir kılınması”  ve “Şehir içinde belediyelerce sunulan veya denetimleri gerçekleştirilen toplu taşıma hizmetlerinin özürlülerin kullanımına uygunluğunun sağlanması” için tanınan süre 7 Temmuz 2012 tarihinde sona eriyor.

Kanunun Arka Tasarı

Dönemin hükümeti tarafından 6 Haziran 1997 tarihinde çıkarılan  527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. maddesi doğrultusunda, 3194 sayılı İmar Yasası’na getirilen “Fiziksel çevrenin özürlüler için ulaşılabilir ve yaşanabilir kılınması için, imar planları ile kentsel, sosyal, teknik altyapı alanlarında ve yapılarda Türk Standartları Enstitüsü’nün ilgili standartlarına uyulması zorunludur” maddesinin ardından Ak Parti hükümeti tarafından 2005 yılında alınan ve 5378 sayılı Özürlüler Kanununun geçici 2.nci ve 3.üncü maddelerine göre kamu kurum ve kuruluşları, büyükşehir belediyeleri ve belediyeler  şehirlerin ve ilçelerin özürlüler tarafından kullanımı için sorumlu tayin edilmişti. Bu uygulamaların gerçekleştirilmesi için tanınan 7 yıllık süre 7/7/ 2005 tarihinde başlamıştı.

-Engelliler tazminat isteyebilecek

Kurumlara tanınan 7 yıllık sürenin 7 Temmuz 2012 tarihinde bitmesiyle söz konusu tarihten sonra engellilerin, kamu kurum ve kuruluşlarına ait resmi yapıların yanı sıra mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel altyapı alanlarıyla umuma açık hizmet veren her türlü yapıların özürlülerin erişilebilirliğine uygun duruma getirilmemesi halinde ilgili düzenlemeleri hayata geçirmeyen kamu kuruluşları ve belediyeler aleyhinde dava açma hakları bulunuyor.

Yanıt Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.