Meditasyon Beyin Hücrelerini Yeniden Yapılandırıyor

Parkta meditasyon (OLIVIER Chouchana / AFP / Getty Images)
Parkta meditasyon (OLIVIER Chouchana / AFP / Getty Images)

Meditasyon beyin hücrelerini yeniden yapılandırıyor ve beyindeki gri madde miktarını arttırıyor.  Harvard’lı bilim adamları,  yaptıkları bilimsel deneylerle  ve Manyetik rezonans görüntüleme (MRG ) teknolojisi yardımıyla  meditasyon sayesinde beyindeki gri cevherde değişiklikler tespit ettiler.

Yeni araştırmalar gösteriyor ki, meditasyon sayesinde beyin hücreleri yeniden yapılandırılıyor ve beyindeki gri madde miktarı artıyor.Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) teknolojisi sayesinde, Harvard’lı bilim insanları meditasyonun beyindeki gri cevherde fizyolojik değişikliklere neden olduğunu keşfettiler. Bu araştırmaya katılan bazı kişilerin, sadece sekiz haftalık bir farkındalık meditasyonundan sonra, beyinlerindeki bazı bölgelerin kalınlaştığını görülmüştür.

Bu çok önemli araştırmanın sonuçları ilk olarak 2011 senesinde kamuoyuna duyurulmuştur . İlk defa bilimsel yöntemler kullanılarak, meditasyonun beyin üzerindeki fizyolojik etkileri saptanmıştır. Bu araştırma Massachusetts Hastanesinde ( Massachusetts-General-Hospital) Harvard’lı bilim adamları tarafından yapıldı ve ayrıca Ulusal Alternatif Tıp Merkezi (NIH) tarafından finanse edildi.

Gönüllülerden oluşan bu grup sekiz haftalık bir farkındalık meditasyonuna katıldılar. Günde ortalama 27 dakika boyunca  meditasyon rehberliği içeren bir kayıt dinlediler. Deneye katılan bu grup, araştırma başlamadan iki hafta önce ve araştırma bittikten sonra bir manyetik rezonans görüntüleme cihazından  (MRG) geçirildiler. Ayrıca bir kontrol grubuna da beyin tomografisi yapılmıştır fakat onlara meditasyon rehberliği içeren ses kayıtı dinletilmemiştir.

Araştırmaların sonucu

Araştırmaya katılan gönüllüler, sekiz hafta süren bu deneyden sonra kendilerini rahatlamış hissettiklerini söylediler. MRI taramasından çıkan sonuç ise, amigdala bölgesinde gri madde miktarının düştüğü ve hipokampus bölgesinde gri maddenin arttığıdır. Amigdala beyinde bir bölge; bu bölge korku ve stres durumlarında aktif hale gelir ve ayrıca ” Savaş veya kaç” mekanizmaları üzerinde de etkilidir.

Beyindeki Hipokampus hafıza, öğrenme, öz güven,  farkındalık ve merhamet için sorumlu bölgedir ve tam olarak bu bölgede meditasyon sayesinde gri madde artışı gerçekleştiği saptanmıştır.

Sonuç ve etkileri

Araştırmalardan alınan netice ise, meditasyonun beyin hücrelerinin olumlu yönde yeniden yapılandırması idi. Amigdala bölgesinin küçülmesi ile birlikte, vücudun strese daha az tepki verdiği görüldü, araştırmaya katılan gönüllüler ise rahatladıklarını, gevşediklerini ve daha az stres yaşadıklarını söylediler. Aynı zamanda amigdalanın küçülmesi ile birlikte, onu çevreleyen prefrontal cortexin de kalınlaştığı görüldü. Beyindeki prefrontal cortex, karar alma, konsantrasyon ve odaklanmadan sorumlu bölgedir.

Araştırmanın sonunda şu neticeye varıldı: Meditasyon beyini yeniden yapılandırıyor ve beyindeki gri maddenin çoğalmasını sağlıyor. Bu sayede, beyin strese daha yavaş tepki veriyor ve hafızayı güçlendiriyor, ayrıca odaklanmak ve öğrenmek daha kolay bir hale geliyor.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.