Meteorlarda Bulunan Uzaylı Fosilleri

Mart ayında Journal of Cosmology’de yayınlanan araştırma sonuçlarında bir astrobiolojist, belirli meteorların içinde siyanobakteri benzeri, bizim dünyamıza ait olmayan  yabancı mikrofosiller bulduğunu iddia etti.

İddia, yaklaşık 100 uzman tarafından incelenerek, hem heyecan hem de kuşkuyla karşılandı.

Kimyasal olarak eski çağlara ait bir yapıda olan bu meteorlar, yüzde 22 oranına kadar büyük oranda su içeriyor. Bunun yanısıra meteorlar, kumlu göktaşı bileşimine sahip, çeşitli toz türlerinin ve daha evvelki güneş sisteminde var olan diğer küçük maddelerin birikmesiyle oluşmuş.

Hoover, meteorlarda çeşitli dizilerde geniş, kompleks ve dünyadaki mavi yeşil renkli siyanobakterilere benzer ve ayrıca çamurda, balçık tortularda yaşayanlara benzer fosilleşmiş lif şeklinde cisimler gözlemledi.

Hoover, araştırma raporundaki bilgilerde, meteor örneklerinde nitrojen varlığı görülmediğini, meteorlar üzerinde bulunan dünya dışı yaşam formalarına ait kalıntıların, meteorların dünya atmosferine girmeden çok önceki sıvı suyun bulunduğu döneme ait olduğunu gösterdiğini belirtiyor.

Hoover ayrıca raporunda, dünyadakine benzer bakteriler görse de tamamen bu dünya dışına ait olanlarını da gördüğünü belirtiyor. Kendisinin de dahil olmak üzere diğer uzmanların da, bu canlıların ne olduğuna dair kesin bir fikirleinin olmadığını da sözlerine ekliyor. Hoover, “Umuyorum ki, bu buluşlar bize yaşamın sadece Dünya ile kısıtlı olmadığını ve yaşamın güneş sisteminden bile daha öteye yayılmış olduğunu farketmemize neden olur.” diyor.

Araştırma sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Orjinal ingilizce metin

 

Yoruma kapalı.