Öğretim görevlisi Alım Yönetmeliğinde Yeni Düzenleme

Yükseköğretim Kurulu tarafından , öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım yönetmeliğinde iki düzenleme yapıldı.

Yükseköğretim Kurulu tarafından “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te düzenleme yapıldı.

Buna göre,

1- Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda,

2- Bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamalarında,

3- Ortak zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda,

4- Uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde (Dış İlişkiler, Erasmus koordinatörlükleri vb.) istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında,

Yabancı dil şartı 80’den 85’e yükselmiştir.

Diğer taraftan, araştırma üniversiteleri ile aday araştırma üniversitelerine YÖK tarafından öncelikli alanlara atanmak üzere tahsis edilecek araştırma görevlisi kadroları için nihai değerlendirmede farklı bir usul düzenlenmiştir. Yapılan düzenlemeye göre ilgili araştırma ve aday araştırma üniversitelerinde, öncelikli alan araştırma görevlisi kadroları için nihai değerlendirme başarı sırasının belirlenmesinde ALES puanının %40’ı, lisans mezuniyet notunun %15’i, yabancı dil puanının %30’u ve giriş sınavı notunun %15’i dikkate alınacaktır. İlave olarak, bu kapsamda sınava çağrılacak aday sayısı da diğer düzenlemeden farklı olarak ilan edilen kadronun üç katını geçemeyecektir.

Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.