ÖSYM Başkanı Beklenen Açıklamayı Yaptı

(Getty Images)

27 Mart’ta yapılan YGS’nda şifreli kopya iddiaları ile ilgili olarak ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir bugün saat 11.00’de beklenen açıklamayı kamuoyuna yaptı. Prof. Demir’in açıklamaları şu şekilde:

“Hiçbir adaya avantaj ağlayacak bir durum söz konusu olmamıştır. Şifre durumu hiçbir adayın soru kitapçığı için geçerli değildir. Bütün soru kitapçıkları internet üzerinden tüm kamuoyuna sunulacaktır. Bizler şimdiye kadar yürütme kurulu üyesi olarak, yönetim kurulu üyeleri olarak hedefimiz, ülkemizin hak ettiği bir ölçme ve yerleştirme merkezi olmaktır. Herkesin hak ettiği bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda sürekli çalışıyoruz. Sınavda haksızlığa neden olacak her türlü detayı büyük bir titizlikle inceliyor ve engellemek için tüm tedbirleri hayata geçiriyoruz. Son 15 sınavda bunları gerçekleştirdik ve kamuoyu tarafından büyük takdirle karşılandık. Hiçbir şüpheye mahal bırakacak bir olgu yaşanmadı. Her türlü tedbiri aldık. Tüm kamuoyu şunu çok iyi bilmelidir ki ÖSYM’de çok önemli aşamalar kaydedilmiştir. Asla taviz vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. ÖSYM bugüne kadar olmadığı kadar şeffaf ve açık olmuştur. Yaptığı her işin hesabını vermiştir. Bu iddialar büyük bir açıklıkla incelenmiştir. “

Ali Demir soru kitapçığı oluşturulması ve cevap anahtarı hazırlanması ile ilgili süreci anlatırken de ;

“ÖSYM sınav güvenliğinden taviz vermeyecektir. Kapalı dönemde soruların nihai şeklinin verilmesi, basılması ve verilmesi, adaya özgü soru kitapçığı ve cevap kağıdı hazırlanmaktadır. Adaya sorulacak sorular ÖSYM bölgesinde oluşturulmuş güvenli bölgelerde oluşturulmaktadır. Hazırlanan sorular matbaaya götürülmekte ve kapalı dönemde sınav kitapçığı haline getirilmektedir. Sınava giren her aday için oluşturulmuş sınav evrakı oluşturulmaktadır. Kamuoyunun kapalı dönemi çok iyi anlaması gerekmektedir. Soruların tamamını bilen hiç bir kimse bulunmamaktadır. Soruları hazırlayanlar sınav bitimine kadar dışarı çıkamamaktadır. Matbaanın tüm çevresi kamera ile izlenmekte, mesaj ve sinyal karıştırıcılar ile çevrelenmektedir. Kapalı döneme parça parça gelen sorular orada birleştirilerek master soru kitapçığı oluşturulmaktadır. Doğru cevapların ne olduğu kesinlikle dışardaki hiç kimse tarafından bilinmemektedir. Buna ÖSYM çalışanları ve soru hazırlayanlar da dahildir. Değişik dağıtım anahtarları oluşturulmaktadır.

“YGS 153 sınav merkezinde 1 milyon 692 bin 345 adayın katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Sınavda kullanılan gereçler ÖSYM tarafından verilmiştir. Sınav bugüne kadar görülmemiş başarı ile gerçekleştirilmiştir. İlk kez YGS 2011’de başkasının yerine sınava girme olayı olmamıştır. Şifre iddiası ortaya atılmış ve kamuoyu bu iddia ile meşgul edilmiştir. Sınava giren adaylar bakımından bu şifre tamamen asılsız ve gerçek dışıdır. ÖSYM kendi işine konsantre olacak ve güvenli sınavlar yapmaya devam edecektir.”

Ali Demir özellikle basına verilen soru kitapçığının hiçbir adaya verilmediğini ve basına dağıtılmak için ayrı basıldığını sözlerine ekledi.

” ÖSYM sınava giren adayların tüm kitapçıklarını internet yoluyla tüm kamuoyuna açıklayacaktır. Adaylara verilen kitapçıkların internete verilmesi çalışması devam etmektedir. 12:30 itibariyle soru kitapçıklarının il il salon bazında internete konulacak ve adayların erişimine açılacaktır. Adaylar kendi şifreleri ile sisteme girdiğinde kendilerine verilmiş kitapçığı görebilecekler. İl bazında ve salon bazında gruplandırılmış olacak. ÖSYM bu sınavdan en yüksek puanı alan adayların numaralarını da kamuoyuyla paylaşacak böylece ilgi duyanların inceleme ve kontrol etme imkanı olacaktır. Hiç bir yanlışlık ve uygunsuzluk söz konusu olmamış. Sınav tam bir adalet ölçüsünde gerçekleştirimiştir. Bütün vatandaşlarımızın gönlü bu konuda ferah olmalıdır.”diyerek açıklamasını tamamladı.

Yoruma kapalı.