Plakaya Cezaya Daha Çağdaş Bir Çözüm

EGM bazı yayın organlarında çıkan ‘’plakaya ceza yok’’ şeklindeki haberler üzerine bir açıklama yaptı. Sürücülerin kural ihlallerinde plakaya ceza yazmanın kurallara riayette çok  fazla artısının olmadığı, tespit edilen kural ihlalinde sürücünün uyarılması, ihlalin tekrarı halinde trafik cezası yazılması uygulamasına gidileceği bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü kural ihlallerinin önlenebilmesi ve trafik denetimlerinden beklenen sonuçların alınabilmesi için bir genelge yayınladı. 81 il Emniyet’ine gönderilen genelgede Karayolları Trafik Kanunu’nun 116’ıncı maddesinin nasıl uygulanması gerektiği anlatıldı. Genelgede kural ihlali yapan sürücülere kanuni işlem yapılırken karşılaşacakları riskler konusunda bilgilendirme ve biçimlendirme yapılmasının yol kullanıcıları üzerindeki etkisinin daha fazla olduğunun göz önünde bulundurulacağı ifade edildi. İmkanlar dahilinde kural ihlali yapan sürücünün yüzüne karşı işlem yapılmasına önem verilmesi gerektiğine dikkat çekildi. 

Denetimdeki temel amacın ihlalde bulunan sürücülerin durdurularak, hatalı davranıştan alıkonmak suretiyle, hem yapılan hatalı davranışların riskleri konusunda bilgilendirmek, hem de trafik kazalarının önüne geçerek, trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak olması gerektiği belirtildi.

Ancak park yasağı ihlallerinde sürücünün aracın başında olmaması fotoğrafla tespit edilmesi halinde; seyir halinde ihlal edilen trafik kuralının bildirilmesi için aracın durdurulmasının trafik güvenliğini tehlikeye sokacağı durumlarda; sürücünün ‘’dur’’ ihlaline rağmen seyre devam etmesi halinde; sürücünün trafik kuralını ihlal ettiğinin teknik cihazlarla tespit edilmesi ve durdurulmasının mümkün olmaması halinde; zorunlu durumlarda çevirme ekibi bulundurmadan video kameralı radar ekipleri ile başta hız olmak üzere çeşitli denetimlerin yapılması hallerinde kanunun 116. maddesine istinaden ihlalde bulunanların araç tescil plakasına göre ceza işlemi uygulanacağı belirtildi.

EGM Yaptığı bu yeni düzenleme ile cezanın yapılan hataları telafi etmediğini, sürücülere yaptıkları hataların anlatılmasının çok daha çözmcül bir yolunu uygulamaya koydu. Sürücülerin de bu konuda sorumluluklarının farkında olması bir çok istenmeyen kazayı önleyebilir.

Yoruma kapalı.