Suriye ile İlgili Yeni Ses Kaydı Basına Sızdı, Youtube Kapatıldı

Youtube suriyeSuriye görüşmeleri ile ilgili olduğu iddia edilen “Ortam Dinlemesi” video paylaşım sitesi Youtube’a sızdı. Bunun üzerine Youtube’a erişim yasağı getirildi. 

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ve Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in Suriye sınırlarında bulunan Süleyman Şah Türbesine yönelik saldırıyı değerlendirmek üzere yaptıkları görüşmeye ilişkin olduğu iddia edilen ve ortam dinlemesi olan ses kayıtları, bugün Youtube’a  ‘seçim güdümü’ isimli hesaptan yüklendi.

Ses kaydında yapılan görüşmede Suriye’deki Süleyman Şah türbesine yönelik aşırı dinci  IŞİD militanlarının yaptığı operasyon, yaşanan olaylar ve Türkiye’nin bir sonraki dönem için izleyeceği yolun konuşmaları yer alıyor. Bugün yayınlanan ses kaydının toplantı tarihi 13 Mart.

RTÜK Yasağı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Dışişleri Bakanı, MİT Müsteşarı ve askeri yetkili kişilerin konuşması olduğu iddia edilen ses kaydıyla ilgili olarak geçici yayın yasağı getirdi. RTÜK yasasının 7. maddesinin ayrıntıları:

(1) Savaşlar, terör amaçlı saldırılar, doğal afetler ve benzeri olağanüstü durumların ortaya çıkardığı kriz zamanlarında da ifade ve haber alma özgürlüğü esas olup, yayın hizmetleri önceden denetlenemez ve yargı kararları saklı kalmak kaydıyla durdurulamaz. Ancak, millî güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hâllerde yahut kamu düzeninin ciddî şekilde bozulmasının kuvvetle muhtemel olduğu durumlarda, Başbakan veya görevlendireceği bakan geçici yayın yasağı getirebilir.

(2) Medya hizmet sağlayıcı, Cumhurbaşkanının veya Hükümetin; millî güvenliğin, kamu düzeninin, genel sağlığın ve genel ahlakın gerekleriyle ilgili bildirilerini, bildirinin ulaştığı gün saat 23:30’a kadar yayınlamakla yükümlüdür.

(3) Birinci ve ikinci fıkralar uyarınca alınacak kararlar aleyhine açılacak iptal davaları doğrudan Danıştayda açılır. Danıştay bu davalara öncelikle bakar ve karara bağlar, yürütmeyi durdurma talepleri hakkında kırksekiz saat içerisinde karar verir.

Yanıt Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.