Swastika İşaretinin Hikayesi

yunan mitolojisinde swastika
VI. Yüzyıldan Bir Yunan parasının üzerindeki Swastika (Wikimedia Commons

En eski Swastika işareti M.Ö. 10.000 yılında Ukrayna’da bir fildişi üzerinde bulundu.

Binlerce yıl iyi bir anlam içeriyordu. Ancak 20. yüzyılda Hitler onu sahiplendi ve üzerine trajedi, ölüm ve yıkım anlamları yükledi. Bu sembol dünyanın birçok yerinde birden fazla eski medeniyette bulunmuştur. Bu da insanlık ve insani kültür ile derin bir bağ oluşturmaktadır.

Japonya Nata-dera tapınağında bulunan Swatika sembolu (Cindy Drukier/Epoch Times)
Japonya Nata-dera tapınağında bulunan Swatika sembolu (Cindy Drukier/Epoch Times)

Aztek ve Mayalar sembolü mezar taşlarında, kıyafet ve mücevherler üzerinde kullanıyorlardı. Avrupa’da ise bu sembol Roma İmparatorluğu dönemine ait yapıtlarda, kiliselerde ve mezar taşlarında bulunuyor.

İsrail'de bulunan bir kilisede mozaik şeklinde yapılmış Swastika (Wikimedia Commons)
İsrail’de bulunan bir kilisede mozaik şeklinde yapılmış Swastika (Wikimedia Commons)

Sanskrit dilinde swastika kelimesi: swa “yüksek benlik”, asti ise “varlık” anlamına gelir. Bu kelime “yüksek benlikli varlık” olarak anlaşılmaktadır. Aynı zamanda srivatsa olarak da bilinir.

Özellikle Hindistan’da Budizm ile güçlü bir bağlantısı vardır ve daha sonra Çin’e geçmiştir. Srivatsa genelde Buda heykellerinde bulunur. İnanca göre, Budalara ait bu sembol derin ve kutsal anlamlar taşır. Asırlardır iyi şans sembolü, saflık sembolü olarak bilinir. Hitler ise sembolün kuvveti ve saflığını “saf ırk” kurma doktrinine bağlamak istedi.

Nazilerin sembol üzerinde yarattığı gölge yavaş yavaş yok oluyor. Bir Amerikan-İsrail Kuruluşu, Swastika’nın tarihi ile ilgili pozitif yorumda bulundu.

Orijinal İngilizce Metin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.