Hastalar müşteri midir?

Sağlık çalışanları ”Sağlık Eğitimi ve Sağlıktaki Yıkıma Karşı Görevdeyiz’’ dediler. . . Fot: Getty Images/David Ramos

Sağlık çalışanları, ‘Tam Gün Yasası’ ve ‘Performans Sistemi’ni protesto etmek amacıyla dün İstanbul’daki üniversite hastanelerinde grevdeydi. Eylemlerinin adına ‘‘G(ö)revdeyiz’’ adını veren sağlık çalışanları sağlıkta dönüşüm uygulamalarını yaptıkları basın açıklamaları ile eleştirdiler.

”Sağlık Eğitimi ve Sağlıktaki Yıkıma Karşı Görevdeyiz’’ sloganları ve panklartların yanı sıra hastane bahçelerine kurdukları çadırlarla da sıkıntılarını hastalarla paylaştı.

Vatan Gazetesinin haberine göre sağlık çalışanları, Tıp fakültelerinde hastaların ‘müşteri’ olarak görüldüğü, döner sermaye gelirlerinin arttırılması esasına dayanan performans sistemine geçilmesini eleştirdiler.İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ve İstanbul Tabip Odası yaptıkları ortak açıklamada ‘‘Kamu Hastanesi Birlikleri oluşturularak, üniversite hastanelerinin de içinde bulunduğu hastaneler kar amaçlı hastanelere dönüştürüldüğünü. Tıp Fakülteleri işlevlerini yapamaz hale getirildiğini, öğretim üyeleri mesleğini yapamaz hale getirilerek sözleşmeli çalışma sistemine geçmeye zorlandığını ifade ettiler.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyeleri de, ‘Hastalarımıza Açık Mektup’ adını verdikleri açıklamada, ‘Devlet hastanelerinde 5 dakika arayla randevu verildiğini, bir doktorun 5 dakika arayla hastaları muayene edip, derdini öğrenip doğru tanı koyması ve uygun tedaviyi yapmasının hiçbir şekilde mümkün olamayacağı için tanı ve tedavi hatalarının arttığını dile getirdiler. Doktorların tahlil ve radyolojik tetkik istemek zorunda kaldığını belirten açıklamada, reçetelerdeki ilaç sayılarının arttığını da belirttiler.

 Eylemde konuşan Sağlık Emekçileri Sendikası Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Temsilcisi Aydın Erol, “Hükümet sağlık alanında çıkardığı en son kanun hükmünde kararname ile Sağlık Bakanlığı teşkilatı yasasında değişiklik yaparak hem kamu hastanelerinin özelleştirilmesini, hem de çalışanların iş güvencesinin ortadan kaldırılması için bir yasal düzenleme yaptı. Biz ilk olarak iş güvencesi, gelecek güvencesi talebiyle buradayız. Öğretim üyeleri olarak tam gün yasasından kaynaklı saat 17.00`dan sonra hasta bakılamıyor, burada yeterli tıp eğitimi verilemediği için öğrenciler eğitim alamıyor. Biz onların yeniden fakültemizde öğretim üyeleri olarak kalmasını istiyoruz” dedi.

Konu ile ilgili diğer haberler;

Ekip Ruhu Yerine Rakip Ruhu

Yanıt Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.