The Epoch Times ve NTD Televizyonundan Ortak Açıklama

Yirmi yılı aşkın bir süredir The Epoch Times ve NTD Televizyonu, Çin komünist rejiminin insan haklarına yönelik zulümlerini, kin dolu propagandasını ve küresel sahnedeki kötü niyetli etkisini ifşa etmede ön saflarda yer alıyor.

Biz bu kritik misyona devam ederken, bazı haber kaynakları eski CFO’muzun yanlış yaptığı iddialarına ilişkin raporları The Epoch Times’ı bir bütün olarak yanlış bir ışık altında gösterme fırsatı olarak kullanıyor. Daha da kötüsü, bu raporlar kurucu üyelerimizin inancı olan Falun Gong’a iftira atıyor.

Bir bireyin hatalı bir iş yaptığına dair iddialar, tüm personeli veya organizasyonun tamamını temsil etmez. Aslında iddia edilen eylemler, kuruluşumuzun standartlarına, kültürüne ve geçmiş performansımızın gerçekliğine aykırıdır. Ayrıca, bu iddia edilen eylemler Falun Gong ilkelerine aykırıdır ve hiçbir şekilde manevi uygulamayı yansıtmamaktadır.

Şu anda diğer haber kuruluşları tarafından öne sürülen mantıksal yanılgı, Hıristiyanlar tarafından kurulan bir şirkette bir çalışanın suç işlediği iddiasıyla, tüm Hıristiyan inancına saldırırken aynı zamanda şirketi kınamaya benzer.

Bazı medya kuruluşları, bağımsız bir gösteri sanatları şirketi olan Shen Yun Gösteri Sanatları gibi Falun Gong uygulayıcıları tarafından başlatılan diğer kuruluşları araştıracak ve bu hikayeyle yanlış bağlantılar kuracak kadar ileri gitti.

The Epoch Times ve NTD Televizyonu, Çin’de meydana gelen acımasız insan hakları ihlallerine tepki olarak, 2000’li yılların başında birkaç Falun Gong uygulayıcısı tarafından bağımsız olarak kuruldu.

Falun Gong, doğruluk, şefkat ve hoşgörü temel ilkelere odaklanan antik bir manevi disiplindir. Falun Gong uygulayıcıları, 1999’dan bu yana Çin Komünist Partisi (ÇKP) tarafından şiddetli bir zulme uğramaktadır. Rejim, Çin genelinde onları acımasızca karalamak için, on binden fazla medya görevlisini istihdam etmiştir.

The Epoch Times ve NTD Televizyonu kurulduğunda, sponsorluğumuzu bizzat Falun Gong uygulayıcılarının bağışları sağladı. Yirmi yılı aşkın süredir Çin rejimini, insan hakları ihlallerini ve dünya çapındaki uluslara sızma ve onları yıkma çabalarını ifşa etme konusunda, fiilen tek başımıza ayakta duruyoruz. Ancak bunu herhangi bir hükümet veya şirketin mali desteği olmadan yapıyoruz. Bunun yerine, artık abonelerimiz bizi destekliyor.

Kilit personelimizin birçoğu aslen Çin’lidir ve ÇKP’nin kötü niyeti ve iç işleyişi hakkında onlarca yıllık ilk elden bilgiye sahiptir. ÇKP’nin küresel etkisine rağmen bunu dünyaya ifşa etmek editoryal misyonumuzun temel taşıdır. Örneğin, 2006 yılında ilk kez medyamız ÇKP’nin, devlet tarafından işletilen devasa bir organ nakli endüstrisi inşa etmek amacıyla, organlarını toplamak için başta Falun Gong uygulayıcıları olmak üzere inanç mahkumlarını öldürdüğünü ortaya çıkardı. Diğer Batılı medya kuruluşlarının çoğu, bu konuda haber yapma konusunda başarısız oldu.

Açık gerçek şu ki, ÇKP dünya çapındaki tüm medya arasında yalnızca The Epoch Times ve NTD Televizyonundan korkuyor.

Kurucularımız Amerika Birleşik Devletleri’ne zulümden kaçmak için geldiler ve Amerika’nın temsil ettiği değerleri içtenlikle yaşattılar. Biz ÇKP’nin Amerika’yı baltalamaya yönelik sürekli çabaları hakkında alarm verirken, her zaman Amerikan değerlerini yücelttik.

İzleyicilerimize, etik gazeteciliğin en yüksek standartlarına bağlı kalarak, doğru habercilik sunma konusunda kararlılığımızı sürdürüyoruz. Aynı zamanda tarihin bu kritik noktasında, ÇKP’yi ve onun – Amerika Birleşik Devletleri de dahil – dünya çapındaki zulüm kampanyalarını ifşa etmeye kararlıyız.

Tüm okuyucularımıza ve destekçilerimize minnettarız ve bize duyduğunuz güveni hafife almıyoruz. Kaotik bir dünyaya gerçeği ve umudu getirmek için her gün çabalamamızın nedeni sizlersiniz ve başarımızı her birinize borçlu olduğumuzu biliyoruz.

Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.