Türkiye’nin ilk Roman Hakları Merkezi Mersin’de Kuruluyor

Türkiye Roman Hakları ve Araştırmaları Merkezi'nin hizmet vereceği tarihi bina (Fotoğraf: Halil Atar)
Türkiye Roman Hakları ve Araştırmaları Merkezi’nin hizmet vereceği tarihi bina (Fotoğraf: Halil Atar)

Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu(AKROMFED),  Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından sağlanan hibe ile Türkiye’nin ilk Roman Hakları ve Araştırmaları Merkezi’ni Mersin’de kuruyor.

AKROMFED’in, AB Türkiye Delegasyonu’nun Türkiye’nin  AB’ye katılım sürecinde sivil toplumu geliştirmek ve demokratik süreçlere katılımını güçlendirmek için her sene açtığı Demokrasi ve İnsan Hakları Avrupa Aracı hibe programına  hazırladığı “Türkiye Roman Hakları ve Araştırmaları Merkezi” projesi delegasyon tarafından kabul edildi ve taraflar arasında proje sözleşmesi imzalandı. Bu sözleşme ile AB’nin de 2020 hedefleri arasında olan ve Türkiye’nin de yerine getirmekle yükümlü olduğu Romanların topluma entegrasyonu konusunda Türkiye’de de çok önemli bir adım atılmış oldu.

Merkezde ne tür çalışmalar olacak?

Roman Hakları ve Araştırmaları Merkezi beş temel birimden oluşacak. Bu birimler dokümantasyon birimi, hukuk birimi, kapasite geliştirme birimi, uluslar arası ilişkiler birimi ve sürdürülebilirlik birimi. Dokümantasyon birimi  Türkiye’de Roman dili, kültürü ve tarihi hakkında araştırmalar yaprak dünyadaki Romanlarla ilgili yazılı, görsel ve işitsel materyalleri toplayarak bir arşiv oluşturacak. Hukuk birimi Romanlar ile ilgili ayrımcılık içeren vakaları inceleyerek bu vakaları takip edip gerekirse hukuki faaliyetlerde bulunacak.  Birim Avukatı Mersin Barosu’ndan Gülay Deniz Gödelek olacak. Kapasite geliştirme birimi Türkiye’deki Roman STKları için kapasite geliştirme konularında eğitim verecek.   Uluslar arası ilişkiler birimi merkezin dünyadaki diğer Roman merkezleri ve uluslar arası kurumlar için iletişimi sağlarken sürdürülebilirlik birimi de merkezin sürdürebilirliğini sağlayacak.   Tüm bu birimlerle Türkiye’de ilk deva sivil toplum girişimi ile bir entegre Roman merkezi kurulmuş olacak.

AKROMFED Başkanı Ali Daylam 8 Nisan Dünya Roman Günü'nde konuşma yaparken ( Fotoğraf: G. Hakan Koçman)
AKROMFED Başkanı Ali Daylam 8 Nisan Dünya Roman Günü’nde konuşma yaparken ( Fotoğraf: G. Hakan Koçman)

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile de ortaklaşa çalışmalar yapılacak

Merkez, Mersin Zeytinlibahçe Caddesi’nde, Mersin Büyükşehir Belediyesinin de katkılarıyla kiralanacak olan tarihi bir binada kurulacak. Mersin’in tarihi dokusunu taşıyan bu binada AKROMFED ve Mersin BŞB Roman toplumunu geliştirmek için ortaklaşa eğitim faaliyetler de gerçekleştirecek.

Başkan Daylam: Bu merkez ile Romanların tarih ve kimlik bilincine ciddi katkılar yapacağız

AKROMFED Başkanı Ali Daylam kurulacak merkezin sadece Türkiye’deki değil aynı zamanda dünyadaki Romanlar için de çok önemli bir merkez olacağını ve yapılacak kültürel ve hak temelli  çalışmalarla hem Romanların tarih ve kimlik bilincine ciddi katkılar sağlayacaklarını hem de dünya tarihinde de çok özgün bir yere sahip olan Romanların dünya tarihine de katkısını ortaya çıkaracaklarını söyledi.  II. Dünya Savaşı sırasında uğradıkları soykırım hakkında da çalışmalar yapacaklarını söyleyen Daylam, merkezin dünya çapındaki akademisyenlerden oluşan bir danışma kurulu tarafından yönlendirileceğini ve  çalışmalarının gelecekte dünyada yapılacak Roman çalışmaları için de çok önemli bir referans merkezi olacağını kaydetti.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.