Turkiye’nin İlk Uluslararası Etnobiyoloji Kursu Başladı

KARSKuzeyDoğa Derneği tarafından düzenlenen Turkiye’nin ilk Uluslararası Etnobiyoloji Kursu Kars’ta başladı. KuzeyDoğa Derneği tarafından Kars’ta düzenlenen kurs, aynı zamanda Anadolu’da yapılan ilk etnobiyoloji kursu olarak tarihe geçti. KuzeyDoğa Derneği, Kars-Iğdır-Ardahan bölgesinde çok zengin olan bu yerel bilgilerin kaybolmadan kayıt altına alınması, araştırılması, bu değerli bilgilerin yeni nesillere aktarılması ve bu bilimin öğretilmesi için 14-21 Eylül 2010 tarihlerinde Kars’ta Turkiye’nin ilk uluslararası etnobiyoloji kursunu düzenliyor. Türkiye çapından 10, yurt dışından ise 7 öğrencinin katıldığı bu kursta etnobiyoloji bilimi konusunda yapılacak çalışma metotları öğretiliyor, bu metotlar birebir saha çalışmaları ile pekiştiriliyor ve katılımcı öğrencilerin bu metotları uygulayabilir hale getirmesi sağlanıyor. Bu amaçla, Kars Namık Kemal Evi ve Kafkas Üniversitesi Konukevi’nde bir hafta sürecek eğitim programı şu an devam ediyor. Öğrenciler, kursun iki gününde Sarıkamış köyleri ve Kuyucuk Köyü’ne giderek, öğrendikleri çalışma metotlarını burada uygulayacaklar ve etnobiyolojik veriler toplayacaklar. Çalışmaya farklı disiplinlerden ve ülkelerden toplam 17 öğrenci katıldı. Bu öğrencilerin 4 tanesi Tacikistan, 3 tanesi ise Kırgızistan’dan geldi. Kurs; Dünyaca ünlü etnobotanistlerden İngiltere Kent Üniversitesi öğretim üyesi ve Global Diversity Vakfı yöneticisi Dr. Gary Martin, Dr. Füsun Ertuğ ve KuzeyDoğa Derneği Başkanı Doç. Dr Çağan Şekercioglu tarafından veriliyor. KuzeyDoğa Derneği tarafından verilen bu kursun bitiminde öğrenciler bir günlük bir etkinlik yaparak Kars bölgesinde yapmış oldukları etnobiyolojik çalışmaları 20 Eylül’de Kars halkıyla paylaşaca. Kursun yapılmasına Kars Belediyesi, Kafkas Üniversitesi, Anadolu Kültür Vakfı ve ABD Christensen Vakfi destek veriyor. KuzeyDoğa Derneği Başkanı Doç. Dr Çağan Şekercioglu, “Etnoloji (kültür bilim) ve biyoloji (canlı bilim) kelimelerinden oluşan Etnobiyoloji çeşitli insan topluluklarıyla bunların hayvansal ve bitkisel çevreleri arasındaki ilişkileri ele alan bilim dalı olarak biliniyor. Etnobiyolojiye, çoğu kez, akademik biyolojiye karşıt olarak, “halk biyolojisi” adı da verilir; çünkü nadiren yazılı bir biçime bürünür ama bu bilgiler kültürlerin ayrılmaz bir parçası durumundadır. İnsanların çevrelerindeki evcil ve yabani bitki ve hayvanlarla ilgili bilgileri, etnobiyoloji uzmanlarının başta gelen inceleme konusunu meydana getirir. Etnobotanikle etnozoolojiyi inceleme alanı içine alan etnobiyoloji, bitki ve hayvanları adlandıran terimlerin kökeniyle bunların gelenekler doğrultusunda kuşaktan kuşağa aktarılmaları konusunda kültürel antropoloji ve dilbilim tarafından ortaya atılan kavramlardan geniş ölçüde yararlanır.” dedi. Global Diversity Vakfı yöneticisi Dr. Gary Martin de Kars’ta bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi. Diversity, şöyle dedi: “Bu bölgede özellikle Türkiye ile Orta Asya’ya uzanan bölgede çok büyük bir canlı çeşitliliği var. Gerek hayvan, gerek bitki ve gerekse de evcil hayvanları açısından büyük bir bilgi birikimi ve binlerce yıldır süregelen kültür var. Gerek bu canlılar, gerek bölgeye has evcil hayvan ve tarım bitkileri ve gerekse bu canlılarla ilgili bilgi birikimi giderek yok oluyor. Faydalı bitkilerle ilgili kültür daha çok yaşlılarla kalmış durumda ve diğer nesillere geçmiyor. Bu kursla da bu bilgi birikimi ve kültürün devamını teşvik etmeyi amaçlıyoruz.”  

Yanıt Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.