Uzman Erbaş İstihdamına Yönelik Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulu’na Sunuldu.

Profesyonel orduya geçişin ilk aşaması olan uzman erbaş istihdamına yönelik kanun tasarısı TBMM Genel Kurulu’na sunuldu.

Genel Kurul’a sunulan ve önümüzdeki günlerde gündeme alınması beklenen kanunun amacı şöyle belirtiliyor: “Türk Silahlı Kuvvetlerinin (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) Genelkurmay Başkanlığı’nca lüzum görülen erbaş ve er kadrolarında, kritik ve uygun görülen görevlerde, yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak maksadıyla istihdam edilecek sözleşmeli erbaş ve erlerin temini, yetiştirilmeleri, görevde yükselmeleri, tertip edilmeleri, geçici görevlendirilmeleri, hizmet şartları, görev ve hakları, yükümlülükleri, ayırma ve ayrılma ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.”

Sözleşmeli erlerin en az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olup askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış ve terhislerinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş, 26 yaşından gün almamış olması şartı getiriliyor.

Askeri eğitimi başarı ile tamamlayanlarla, 4 yıldan fazla olmamak kaydıyla en az üç yıllık sözleşme yapılacak. Müteakip sözleşmeler, bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak şartıyla azamî 29 yaşın bitirildiği yılın Aralık ayı sonuna kadar uzatılabilecek.

Görevde iken işledikleri kasıtlı suçlardan mahkûm olanlara ise tazminat ödenmeyecek.

Yanıt Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.