Vergi Dairesi Başkanlıkları “Defterdarlık” Oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın tasarruf tedbirleri kapsamında 29 ildeki vergi daireleri defterdarlık oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığının taşra teşkilatı defterdarlıklar ile Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) taşra teşkilatı vergi dairesi başkanlıkları tek çatı altında toplandı.Konuya ilişkin “Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”, Resmi Gazete’de yayımlandı.
1 ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde değişiklik yapılarak illerde yer alan defterdarlıklar kapatıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatı amiri olarak defterdar belirlendi. Vergi Dairesi Başkanları görevlerine Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı defterdar olarak göreve devam edecek.Kararnameyle 29 ilde bulunan vergi dairesi başkanlıkları defterdarlığa dönüştürülürken bulundukları ilin ismini aldı. Vergi dairesi başkanlığı bulunmayan 52 ilde defterdarlık kuruldu. Böylece GİB ülke genelinde tek tip örgüt yapısına kavuştu.
Düzenlemeyle Bakanlık taşra teşkilatında bulunan Muhasebat ve Muhakemat birimlerinin görevleri aynen korunarak doğrudan Gelir İdaresi Başkanlığına tabi defterdara bağlı çalışması sağlandı.

Defterdar, taşrada Bakanlığın en büyük memuru ve il ile bağlı ilçeler teşkilatının amiri sıfatını da haiz oldu. Defterdarlık Personel Müdürlüğü de kaldırıldı. Bu müdürlüğün görevleri, GİB taşra teşkilatının ilgili müdürlüğünce yerine getirilecek. Yeni defterdarlıklar, vergi dairesi başkanlıklarının görev ve yetkilerini haiz olacak.

İstanbul’da bulunan ve vergi dairesi fonksiyonlarına sahip Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı kaldırıldı. Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı mükellefleri, GİB tarafından belirlenecek vergi dairesine aktarılacak veya yeni vergi dairesi kurulacak. Kararname, 1 Eylül’de yürürlüğe girecek.

Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.