Vize İçin Yılda 100 Milyon Euro Ödüyoruz

vize pasaportVizesiz Avrupa Hareketi  ve Türkiye’yi  Tanıtım Platformu  Kurucu Başkanı Rizel’li turizmci Mehmet Okumuş  Avrupa Birliği ülkeleri tarafından Türk vatandaşlarına uygulanan vize mecburiyeti yüzünden her yıl 100 milyon Euro ödendiğini belirtti.

Mehmet Okumuş, 21 Mayıs 2012 tarihinde Avrupa Birliği’nin tüm siyasi organlarına geniş ve resmi kapsamlı bir başvuru yaparak Ankara Anlaşması’na bağlı olarak 1973 yılında yürürlüğe giren Brüksel katma protokolüne dayanan ve Avrupa Adalet Divanı’nın ve AB’nin farklı ülkelerindeki yerel ve federal mahkemelerin Türk vatandaşları lehine verdiği onlarca değişik hukuki kararlarıyla da teyit edilen Türk vatandaşlarının Avrupa’da vizesiz seyahat hakkının siyasi olarak da tanınmasını talep etmişti.

Avrupa Birliği ülkelerinin Türk vatandaşlarına uyguladığı haksız ve hukuksuz vize mecburiyetinin tamamen kaldırılması için uluslararası üst düzey lobi ve tanıtım faaliyetleri yürüten “Vizesiz Avrupa Hareketi ve Türkiye’yi Tanıtım Platformu” Kurucu Başkanı Rizeli turizmci Mehmet Okumuş, vize zorunluluğunun Avrupa Birliği ve Türkiye ekonomilerine toplam zararının yaklaşık 300 milyar euro olduğunu söyledi.

“Vizesiz Avrupa milli davamız, ulusal onurumuzdur” vizyonuyla calışmalarını sürdüren Mehmet Okumuş, AB’ye tam üyelikten önce 30 yıllık vizesiz Avrupa hakkının AB siyasi organlarınca adeta gasp edildiğini, AB’nin vize engelinin Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilere çok büyük zararlar verdiğini, Türk ihracatçısının, turizm, iş ve ekonomi dünyasının rekabet gücünü zayıflattığını belirterek, bu gerçeğin Avrupa Birliği siyasi organları tarafından da kabul edildiğini fakat AB’li siyasilerin geçmişte verdikleri tüm sözlere rağmen Türkiye’ye yönelik vize uygulamalarının tamamen kaldırılması veya vize şartlarında kolaylıklar sağlanması için hiçbir şey yapmadıklarını kaydetti.

Türkiye’den her yıl yaklaşık 6 milyon Türk vatandaşının turizm amaçlı yurt dışına çıktığını açıklayan Mehmet Okumuş, vize engelinin kaldırılmasıyla bu rakamın çok iyimser bir tahmin ile 3 kat artacağını ve 12 bin dolarlık milli geliriyle Türk turistin Avrupa pazarı için yıllık yaklaşık 20- 30 milyar euroluk bir potansiyel olduğunu söyledi. Mehmet Okumuş, son yıllarda Türk turistlerin yüksek harcama gücüyle Avrupa ülkelerinde özlenen ve tercih edilen turist kitlesi olduğunu belitti.

Türkiye’ye vize uygulamalarının tamamen kaldırılması halinde serbest dolaşımın vereceği imkanlarla ve karşılıklı ilişkilerle ticaret, tanıtım, pazarlama ve rekabet gücünün artacağını söyleyen Okumuş, böylece Türkiye’ye gelen turist sayısında da çok büyük artışlar olacağını, harcama düzeyi yüksek turist kitlesinin Türkiye’ye çekileceğini, böylece Türkiye’nin turizm gelirlerinde yıllık ortalama 15- 20 milyar euroluk artış olabileceğini belirtti.

Mehmet Okumuş, AB ile Türkiye arasında vizelerin kaldırılmasının diğer dünya ülkeleri içinde bir örnek olacağını ve Türkiye’ye vize uygulayan ülkelerin tek tek bu uygulamadan vazgeçeceğini belirterek, “Böylece hem iç turizmde hem de dış turizmde çok büyük artışlar olacak , havayolu,seyahat, turizm, otelcilik gibi sektörlerin gelirlerinde 4- 5 kat artış olacaktır” dedi.

Yanıt Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.