Waldorf Eğitimi 3

admin-ajaxWaldorf hareketi 1. Dünya Savaşından sonra sanayici Emil Molt’un Steiner’den Waldorf Astoria fabrikasında çalışan işçilerin çocukları için bir okul kurmasını istemesiyle başlamıştır.

23 Nisan 1919 ‘da Molt’un bizzat kendisinin satın aldığı arazi binasında ilk Waldorf okulu kurulmuştur. Steiner okulunda çalıştırdığı öğretmenlerine bizzat kendisi insan ilişkileri , öğretim metodları, eğitim yöntemi hakkında eğitim vermiştir. Steiner Waldorf okulunu kurmadan önce şartlarını belirlemiştir. Buna göre yeni okul;

-Sosyal , kültürel ırk ya da dini özellikler dikkate alınmadan tüm çocuklara açık olacaktır.

-Kesintisiz 12 yıllık bir eğitim programı uygulanacaktır.

-Karma eğitim uygulanacaktır(ki o zaman için bu radikal bir karardır).

– Politik ya da ekonomik kontrolden tamamen  özgür olacaktır.

Waldorf Okullarının Eğitim Felsefesi

Waldorf okulları ortak bir eğitim felsefesine sahiptir. Fakat hepsinin coğrafi yerleşimine , dile , kültüre bağlı olarak kendine özgü özellikleri vardır.

Waldorf eğitimin merkezinde olan düşünce insan doğasının üç kattan oluştuğudur. Beden , zihin ve ruh.

Öğrenciler kendileri ve etrafındakiler arasındaki iletişimi hissetmelidir. Bunlar dünya-gezegenler, beden-ruh, geçmiş-şimdi ve yaşam ve ölümdür.

Bir insanın toplumdaki yerini önemsemeyen Steiner’e göre insan gelişimi sosyal düzene dayalı bir hizmetten ibarettir.

Waldorf Okullarının Yapısı

Anaokulundan 13. sınıfa kadar devam eden bu özel Waldorf okulları şehirden çok da uzak olmayan fakat sessiz yerleşim merkezlerine sahiptir. Okul binaları dikkat çekicidir. Derslikler, yönetim ofisi, seminer odaları, birlikte çalışma alanları, bir  Eurythmy stüdyosu, bir müzik odası ve bir yemek salonu bulunan binalar alışılagelmiş mimarinin çok dışındadır. Uçuk mavi ve bejden oluşan renkler, özellikle ahşaptan oluşan doğal malzemeyle doğal bir zıtlık oluşturacak şekilde kullanılmıştır.

Rudolf Steiner’e göre binayı kullanacak olanlar bina tasarımı konusunda fikirlerini söylemelidirler. Bina tasarımı için insan deneyimi gereklidir. Doğal malzemelerin kullanılması ve organik yapılanma önemlidir.

Anaokulu ana binanın arkasında tek katlı bir binadır. 4 odası vardır. Hepsinin ortak kullandığı parkta çocuklar serbestçe dolaşırlar. Renkli taşlar , çam kozalakları , çiçekler ve dallar toplayarak sınıfta özel bir yerde koleksiyon oluşturur ve sergilerler.

Gelecek yazı : Waldorf Okullarında Nasıl bir Müfredat Uygulanıyor? 4

Yanıt Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.