Waldorf Okulları nasıl yönetiliyor ? 5

Goetheanum Westen
Goetheanum Westen

Waldorf eğitiminin başarısının temelinde öğretmenlerin kişisel gelişim ve davranışları büyük önem taşır. Steiner cana yakın , hareketli , ilgi alanı geniş bir yapıya sahip öğretmenler üzerinde durmuştur. Bu özellikler günümüzdeki Waldorf okullarında devam etmektedir.

Bir öğretmen sınıfını 8 yıl boyunca geliştirmekle yükümlüdür. Her çeşit akılcılığa ve maddeciliğe karşı olan öğretim esaslarına göre sezgisel davranmak önemlidir. Sanatsal yaratıcılık ve etkinlik büyük ölçüde değerlendirilmektedir. Öğrenciler yeteneklerine göre sınıflandırılmamaktadır. Her öğretmen kendisine en uygun gelen biçimde öğretim yapmaktadır.

Resmi sınavlar ve testler insancıl yapıya uymadığı için Waldorf öğretmeninin sınav yapmaya ihtiyacı yoktur. Ancak ileriki eğitimlerine hazırlamak amacıyla büyük sınıflarda sınav ve notlandırma yapılır.

Haftalık pedagojik konferanslar Waldorf okulunun kalbini oluşturmaktadır. Bu konferanslarda Antrofosofik felsefenin eğitimsel içeriğini konuşur ve tartışırlar.  Steiner’in fikirlerini benimseyen öğretmenler pedagojiye şekil verir.

Önemli kararlar tüm gün çalışan öğretmenler grubu tarafından alınmaktadır. Okula yeni bir bina ekleneceği zaman aynı grup mimarlarla fikir alışverişinde bulunurlar. Öğretmenler sınıfların büyüklüğü, alanların dağılımı (cimnastik alanı vb.) gibi konularda mimarlara yardımcı fikirler verirler. Bu öğretmen grubu yeni alınacak öğretmenlerin seçimi , personelin problemleri ve maaş belirleme konularında görevlidirler. Okulda tam bir eşitlik sistemi vardır. Görev alanları ne olursa olsun tüm öğretmenler aynı ücreti almaktadırlar. Ancak eşleri ve çocukları olan öğretmenlere ve özel tıbbi ihtiyaçları olan öğtretmenlerin maaşlarına bu ihtiyaçlarını karşılamaları için ek bir ücret verilmektedir. Farklılıklar ihtiyaçlardan kaynaklanmaktadır.

Okul çalışmalarını yönlendiren bir çalşıma da aylık  Eltenbeirat denilen veli toplantılarıdır. Bu grup ortalama 50 veli ve öğretmenden oluşmaktadır. Bu grup 3 aktiviteyle ilgilenir. Bunlar; veli toplantısı, veli akşamları, ve veli kurslarıdır. Veliler için akşam kursları yine öğretmenler tarafından verilir.

Waldorf okullarında şef ya da müdür bulunmamaktadır. Bunun yerine maddi ve resmi işlerle  Vorstand denilen yönetim komitesi sorumludur. İş yönetimi konusunda dışarıdan bir görevli tutulmuştur. Bu kişiye  Geshaftsfuhrer denir. Gereken malzemeleri satın almak , mutfak için sipariş vermek, gerekli ekipmanları seçmek, binaların bakımını sağlamak onun görevidir. Bu görevli okuldaki diğer grupların fikir ve tavsiyelerini gözönünde bulundurmakla da sorumludur. Grup toplantılarına katılmakla birlikte oy verme hakkı yoktur. Yani yönetici dinleyici olarak toplantılara katılır fakat karar veremez.

İlk Waldorf okulu 1919 yılında Stugart’ta açıldığında Steiner okulun gruplar tarafından yönetilmesi konusunda ısrarcı olmuştur. Steiner’e göre okul günlük eğitim aktivitelerine katılanlar tarafından yönetilmeli ve organize edilmelidir. Sadece onlar karar verme ve politika geliştirme konusunda sorumlu olmalıdır.

Waldorf eğitiminin en önemli özelliklerinden biri tam bir insan elde etmek için öğrenim deneyimleri geliştirmek, sanat müzik ve el işine olağanüstü ilgi göstermek,  grup yönetimiyle okulu yönetmektir.

Gelecek Yazı : Waldorf Okullarının Dünyadaki  Durumu – 6

Yanıt Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.