Waldorf Okullarının Dünyadaki Durumu – 6

Kaltenkirchen Waldorfschule
Kaltenkirchen Waldorfschule

1919 yılında Stuttgart’ ta ilk Waldorf okulunun açılmasından sonra Waldorf hareketi hızla yayılmış, ve kısa süre içinde İsviçre , Hollanda ve İngiltere’de yeni okullar açılmıştır. 1928 yılında Newyork’ta Rudolf Steiner okulu kurulmuştur. Almanya’ da Nazi hükümeti tarafından kapatılmasına rağmen 2. Dünya savaşından sonra Avrupa’daki okullar yeniden açılmıştır.

2001 yılında Dünyadaki Waldorf Okullarının sayısı 845’i bulmuştur. Almanya’da 500 ün üzerinde Waldorf çocuk yuvası bulunmaktadır. Şu an dünyada 1000 civarında Waldorf okulu vardır.

Diğer meslekler gibi ‘öğretme ‘ de getirdiği kar ve zararla ölçülen , yarar güdülen bir aktivite olarak görüldüğünden Amerika’da fazlaca uygulanmamaktadır.

Waldorf okulları 1922 yılındaki iç krizin atlatılmasından sonraki büyük sıkıntılara rağmen gerçekten başarılı olmuş ve 1919 yılında 256 olan öğrenci sayısı 1924 te 784 e yükselmiştir.

Steiner yeni eğitim sanatı üzerine yurt dışında 8 büyük seminer düzenlendi. Nisan 1924 ‘te Almanya ‘da Antrofosofi Derneği ve Waldorf okulu tarafından düzenlenen eğitim sempozyumuna 1700 kişi katıldı. Bu Steiner için büyük başarıdır.

Tüm olumsuz şartlara rağmen bu günkü Waldorf okullarının başarısı Dr. Steiner’in ilkelerine ve Waldorf öğretmeni olarak üretken bir insan olmasına dayanmaktadır.

Steiner’in ölümünü takip eden 10 yıllık zaman dilimi içinde oldukça fazla sayıdaki Waldorf öğretmeni farklı konulardaki tamamen orijinal eserlerini kamuoyuna açıklamıştır.

Her kültürden , dinden ve sosyo ekonomik seviyeden çocuğun gelmesi sebebiyle saygıyı , hoşgörüyü, karşılıklı anlayışı ve birbirleriyle iletişim kurma becerisini öğrenirler . Bu durum başkalarını anlamanın önkoşuludur.

Yanıt Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.