Yaz Saati İçin Bakanlar Kuruluna Yetki Verildi

MTV’den asgari ücretin net 1404 lira olmasına kadar birçok düzenlemeyi içeren tasarı ile yaz saati uygulamasında yetki Bakanlar Kuruluna verildi.

Kamuoyunda “Torba Tasarı” olarak bilinen Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve KHK’larda Değişiklik Tasarısı dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Tasarıda Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) oranları, Kurumlar vergisinin tüm şirketler için yüzde 22’ye çıkarılması gibi birçok kritik maddeler yer alıyor.

Tasarıyla ayrıca Bakanlar Kurulu da bir saati aşmamak kaydıyla ileri saat uygulaması yapmaya yetkilendirildi ve bir anlamda yaz saati uygulamasının sürekliliği sağlanmış oldu.

Komisyonda daha önce görüşmeleri ertelenen ÇED işlemlerine ilişkin madde yeniden ele alındı ve ortak önerge ile tasarıdan çıkarıldı. Torba tasarıda ÇED raporunun 3 ayda tamamlanması öngörülüyordu.

Düzenlemeye göre MASAK’a geçici madde eklenerek Maliye uzmanı olarak atanacakalrın sayısının 250’yi geçmemesi sağlanacak.

Tasarıda yer alan diğer öne çıkan maddeler şöyle:

¥ Tasarıda yer alan, Atatürk Orman Çiftliğinin Ankara Büyükşehir Belediyesine ANKAPARK alanını 10 yıl süre ile kiralama düzenlemesindeki süre 30 yıla çıkarılmasını öngören madde ise verilen önerge ile geri çekildi.

¥ 1300 cc altı araçlar için MTV yeniden değerlendirme oranı olan yüzde 15’de sabit tutulacak. 1300 cc üst araçlarda ise artı yüzde 10 puan eklenerek, MTV oranı yüzde 25 oranında arttırılacak.

¥ Bu yıl vergi dilimlerindeki artış nedeniyle asgari ücretin bin 404 liranın altına düşmemesi için yasal düzenleme yapılacak.

¥ Kurumlar Vergisi oranı tüm şirketleri kapsayacak şekilde 2018-2020 için yüzde 20’den 22’ye çıktı.

Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.