Yeniden Değerleme Yüzde 9.11

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 yılı için yeniden değerleme oranının yüzde 9.11 olduğunu açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021 yılındaki vergi, harç, cezalara uygulanan yeniden değerleme oranını Resmi Gazete’de yayınladı.

Resmi Gazete’de yapılan açıklama şu şekilde;


Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2020 yılı için % 9,11 (dokuz virgül on bir) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2020 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.