YSK Suç Duyurusunda Bulunmaya Karar Verdi

YSK’nın  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kısa kararı yazıldı. 

YSK’nın yayınlanan kararı şu şekilde;

31 Mart 2019 Pazar günü İstanbul’da yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerinde oluşan “seçimin neticesine ve dürüstlüğüne müessir olaylar ve haller” nedeniyle, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerinin Anayasanın 67, 79 ve 2972 sayılı Kanunun 25. ve 29. Maddeleri ile 298 sayılı Kanunun 14, 110, 112 ve 130. maddeleri kapsamında iptal edilmesi ve yenilenmesine karar verilmesinin istenilmesi üzerine; ilgi (b)’de kayıtlı Kurulumuzun kararı ile;

a) Bir kısım sandık kurullarının, ilçe seçim kurullarınca kanuna aykırı oluşturulması ve bu hususun da seçim sonucuna müessir olması nedeniyle, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaliyle yenilenmesine,

b) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mazbatasının iptaline,

c) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin 23 Haziran 2019 tarihinde yapılmasına,

d) Kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmelerini yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasına,

oyçokluğuyla karar verilmiştir. Söz konusu gerekçeli karar bilahare gönderilecektir.

Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.