2010 Yılında 118,568 Çift Boşandı

Wikimedia Commons / Jason Hutchens

TÜİK (T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu)tarafından yayımlanan Evlenme ve Boşanma İstatistikleri Haber Bülteni’ninde açıklanan rakamlarda bir önceki yıla oranla 2010 yılında evlenme oranları % 1,53 düşmüş boşanma oranları ise % 3,86 artmıştır. Boşanmaların en yüksek olduğu bölge ise yüzde oranlarına göre  Ege Bölgesi olmuştur. Boşanmaların %40’ise evliliğin ilk 5 yılı içinde olmuştur. TÜİK’in açıklaması şu şekilde:

EVLENME VE BOŞANMA İSTATİSTİKLERİ, 2010

2007 yılından itibaren yıllık olarak yayımlanan “Evlenme ve Boşanma İstatistikleri Haber Bülteni”, 2010 yılından itibaren üç aylık dönemler itibariyle yayımlanmaya başlanmıştır. Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS)’nin dinamik bir yapıya sahip olması nedeniyle 2010 yılında üç aylık dönemler itibariyle açıklanan evlenme ve boşanma istatistikleri, yıllık yayımlanan bu haber bülteninde güncellenmiştir.

2010 yılında 582 715 çift evlenmiştir

2010 yılında evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre % 1,53 azalarak 582 715’e düşmüştür. Kaba evlenme hızı 2010 yılında binde 7,98 olarak gerçekleşmiştir

İlk kez evlenen çiftler arasındaki ortalama yaş farkı 3,3’tür

2010 yılı verilerine göre ortalama ilk evlenme yaşı erkekler için 26,5, kadınlar için 23,2’dir. Erkek ile kadın arasındaki ortama ilk evlenme yaş farkı 3,3’tür. Bölgesel düzeyde en yüksek ortalama ilk evlenme yaşı, erkeklerde 27,4, kadınlarda 24,3 ile İstanbul Bölgesi’nde görülmektedir. En düşük ortalama ilk evlenme yaşı ise erkeklerde 25,3, kadınlarda 21,8 ile Orta Anadolu Bölgesi’ndedir.

2010 yılında 118 568 çift boşanmıştır

2010 yılında boşanan çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre % 3,86 artarak 118 568’e yükselmiştir. Kaba boşanma hızı 2010 yılında binde 1,62 olarak gerçekleşmiştir.

Boşanmaların en yüksek olduğu bölge binde 2,33 ile Ege Bölgesi’dir

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 1. Düzey’e göre 2010 yılında en yüksek kaba boşanma hızı binde 2,33 ile Ege Bölgesi’ndedir.  Ege Bölgesi’ni binde 2,03 ile Batı Anadolu Bölgesi izlemektedir. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu bölgeler ise binde 0,58 ile Kuzeydoğu Anadolu, binde 0,59 ile Ortadoğu Anadolu Bölgeleri’dir.

Boşanmaların yaklaşık % 40’ı evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleşmektedir

2010 yılı verilerine göre boşanmaların % 39,9’u evliliğin ilk 5 yılı içinde, % 24’ü ise 16 yıl ve daha fazla süre evli olan çiftlerde gerçekleşmiştir.

Yoruma kapalı.