29 Ekim 2010 Öncesi Alınan Kredilere Dikkat

TBB (Türkiye Bankalar Birliği) tarafından yapılan açıklamada; 28.10.2010 tarihinden önce kullandırılan sabit oranlı Türk Lirası kredilerinde Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesintisi oranının yüzde 10 olarak uygulanması gerektiği bildirilmiş olup Danıştay’ın bu kararının uygulama yapan finansman şirketlerine ve bankalara tebliğ edileceği açıklanmıştır. Faizli veya dövize endeksli Türk Lirası kredileri için de ayrıca kredi kullanım tarihine bakılmaksızın, fon kesintisinin, ilgili kurum tarafından belirlenen yüzde 15 oranında uygulanmasına devam edileceğini bildirmiştir.

Açıklamanın tamamı şu şekildedir:

 

 

Banka ve Finansman Şirketlerince Kullandırılan

Tüketici Kredilerinde Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında

Kamuoyu Duyurusu

8Temmuz 2011

Banka ve finansman şirketlerince kullandırılan tüketici kredilerinde uygulanmakta olan Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) kesintisine ilişkin uygulama esasları, mevzuat tarafından yetkili kılınan kurumlar tarafından belirlenmekte, Banka ve Finansman şirketlerince belirlenen esaslar uyarınca işlem yapılmaktadır.

Fon kesintisi konusunda, Danıştay Onuncu Dairesi tarafından alınan karara ilişkin olmak üzere, kararın muhatabı ilgili Kurum tarafından yapılan değerlendirme sonrasında, 28.10.2010 tarihinden önce kullandırılan sabit oranlı Türk Lirası kredilerinde Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesintisi oranının yüzde 10 olarak uygulanması gerektiği tüm Bankalara bildirilmek üzere Birliğimize tebliğ edilmiştir.

Diğer taraftan, değişken faizli veya dövize endeksli Türk Lirası kredilerinde ise, kredi kullanım tarihine bakılmaksızın, fon kesintisinin, ilgili kurum tarafından belirlenen yüzde 15 oranında uygulanmasına devam edileceği de ayrıca belirtilmiş bulunmaktadır.

Birliğimiz üyesi Bankalarca,Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesinti uygulaması 28.10.2010 tarihinden önce kullandırılan krediler ile ilgili olmak üzere ilgili Kurum belirlemeleri doğrultusunda olacaktır.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,

Türkiye Bankalar Birliği

 

Yanıt Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.