507 Bin Key Alacaklısına Müjde

Key Ödemeleri

Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete’de yayımlandı. Konut Edindirme Yardımı (KEY)

Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanuna değişiklik yapıldı. Hak sahipliğinin tespitine esas olmak üzere, ilgili kurum ve kuruluşlarca hazırlanarak Bankaya ve 31 Mart 2011 tarihinden sonra Banka tarafından ilan edilmek üzere Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketini’ne (EGYO) gönderilen listelerde yer alan kişilerden bilgileri eksiksiz olan hak sahipleri ile Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaraları veya kurum sicil numaraları bulunmayan hak sahipleri, ayrı listeler halinde EGYO tarafından Resmi Gazete’de ilan edilecek.

İlan edilen listelerdeki veya 31 mart 2011tarihinden önce ilan edilen listelerdeki bilgilerinde, eksik ve hatalı bilgiler nedeniyle KEY ödemesini alamayan 507 bin kişiden 90 bininin eksiklerinin tamamlandığını en kısa sürede Emlak Tasfiyenin listeleri Resmi Gazete’de yayımlamasının ardından ödemelerin yapılacağını bildirdi. . KEY hesaplarında, ilan edilecek hatasız ve eksiksiz listeler kapsamındaki hak sahiplerinin alacakları, 3’er aylık dönemler baz alınarak nemalandırılacak

Hata ve eksiklikler giderilerek düzenlenen listelerin ilan tarihlerinden itibaren 5 yıl içinde talep edilmeyen alacaklar Hazineye irad kaydedilecek

Yanıt Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.