61. Hükümetin Bakanlar Kurulu Görev Dağılım Listesi Açıklandı

BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Kurum ve Kuruluşlar

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

Milliİstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı

BAŞBAKAN YARDIMCISI BÜLENT ARINÇ

Görevler

Danıştay ile ilişkiler

Kurum ve Kuruluşlar

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü

Anadolu Ajansı T.A.Ş Genel Müdürlüğü

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN

Görevler

Ekonomik konularda genel koordinasyon

Kurum ve Kuruluşlar

Hazine Müsteşarlığı

T.C Merkez BankasıT.C Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü

Türkiye Halk Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Genel Müdürlüğü

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY

Görevler

Kıbrıs ile ilgili koordinasyon işleri

Terörle Mücadele Yüksek Kurulu Başkanlığı

Milli Güvenlik Kurulu’nun tavsiye kararlarının ve görüşlerinin değerlendirilmek üzere Bakanlar Kurulu’na sunulması ve Bakanlar Kurulu’nda kabulü halinde bu tavsiye kararlarının uygulanmasının koordinasyonu ve izlenmesi,

İnsan hakları ve ilgili kurullar ve insan hakları ile ilgili konularda koordinasyon,

Medeniyetler İttifakı Projesi’nin yürütülmesi.

Kurum ve Kuruluşlar

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Tanıtma Fonu Kurulu Sekreterliği

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ

Görevler

TBMM ile ilişkiler

Kurum ve Kuruluşlar

Diyanetİşleri Başkanlığı

Türkİşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı

YurtdışıTürkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

Ayrıca;

Avrupa Birliği Makamları ile yapılacak tam üyelik müzakerelerinde “Müzakere Heyeti Başkanlığı” ve “Başmüzakereci” görevi Avrupa Birliği Bakanı,

Kamu görevlileri sendikaları ile ilgili faaliyetlerin koordinasyonu ile kamu toplu iş sözleşmelerinin koordinasyonu Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı,

Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele çalışmalarının koordinasyonu Gümrük ve Ticaret Bakanı tarafından yürütülecektir.

Yanıt Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.