Afrika’ya yapılan yardımlar gelir ve kurumlar vergisi’nden düşülebilecek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği internet sitesinden yapılan açıklamada açlık felaketi ile karşı karşıya kalan Afrika ülkelerine gerekli maddi yardımın ve desteğin sağlanması amacıyla, 2011/09 sayılı Başbakanlık Genelgesi ve 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu ile bu doğrultudaki mevzuat hükümleri çerçevesinde TOBB tarafından  Türkiye genelinde 365 oda ve borsa ve bunların üyeleri ve arzu eden vatandaşların katılımıyla başlatılan yardım kampanyasının ulusal koordinasyonunun  09 Ağustos 2011 tarihli ve 28020 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2011/2047 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı görevlendirildiği  bildirildi.

 

 

Bu doğrultuda 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’ nun 89 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (10) uncu bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (e) bendinde yapılan değişiklik ile “Bakanlar Kurulunca yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyla Başbakanlık aracılığı ile makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağışların tamamı” nın Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde, beyannamede ayrıca gösterilmek şartıyla indirim konusu yapılabileceği hüküm altına alındığı da bildirildi. Buna ilişkin Bakanlar Kurulu kararının da  09 Ağustos 2011 tarih ve 28020 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandığı ifade edildi.

Yanıt Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.