Akdeniz Foku Koruma ve İzleme Faaliyetinin Ön Çalışması Tamamlandı

Akdeniz Foku Badem insanlarla iletişim halinde

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü (TVKGM) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye (UNDP Türkiye) tarafından yürütülen, “Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında, Akdeniz foku koruma ve izleme faaliyetinin ön çalışması tamamlandı.

Akdeniz fokları konusunda vatandaşların bilinçlendirilmesi, 5 yıl önce henüz 1,5 aylık iken yaralı vaziyette bulunan ve tedavi sürecinin ardından Gökova Körfezi’ne bırakılan Akdeniz Foku “Badem” ile başladı. İnsanlara yakınlığı ile 5 yıldır Gökova Körfezinde dolaşan Fok “Badem” insanlara Fok’ların varlığını hissettirirken, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan Akdeniz Fokları‘nın yaşam alanları, Foça’daki rehabilitasyon merkezi tarafından araştırılmaya başlandı.

Sualtı Araştırmaları Derneği Akdeniz Foku Araştırma Grubu (SAD-AFAG) tarafından yürütülen ön çalışma kapsamında, Akdeniz fokunun mevcudiyeti ve alanı kullanımı hakkında 2011 ve 2012 yılı kayıtlarının, başta balıkçılar olmak üzere yöre halkından sağlanması hedeflendi. Bununla birlikte, Akdeniz foku ve yaşam alanları üzerindeki tehditlerin belirlenmesi ve daha önceki yıllarda yapılan çalışmalar ile karşılaştırılması amaçlandı. Yapılan çalışmalarda, 2011 yılı içinde toplam 82 fok gözlem bilgisi alındı.

Koruma ve izleme faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilecek arazi çalışmasında, fok gözlemleri kayıtlarının tümü toplanacak. Kıyı mağaraları ve kıyısal habitatlarında yapılacak saha çalışmaları ve gözlemlerle türe ve yaşam alanlarına yönelik tehditler belirlenecek.

Akdeniz foku, kıyılara bağımlı bir canlı olduğundan genellikle kıyılarda gözlemleniyor. Hem kıyı sularda avlanan; hem de uyumak, dinlenmek ve yavrulamak için kıyıda karaya çıkan bir tür olduğundan, kıyıların doğal yapıları ile korunması, türün korunması ile birebir ilişkili durumda bulunuyor.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.