Anayasa’nın Din ve Vicdan Hürriyetiyle İlgili 24. Maddesi Değişiyor

Radikal gazetesinden Rifat Başaran’ın haberine göre Anayasa’nın din ve vicdan hürriyetini konu alan 24. maddesi  haftalardır tartışılıyor.

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonunda CHP’nin laiklik ile ilgili bir madde eklenmesini istemesi nedeniyle kilitlenen tartışma ‘inanmama özgürlüğü’ konusunda 4 partinin de anlaşmasıyla yeni bir boyut kazandı.

‘Herkes din, vicdan ve inanç özgürlüğüne sahiptir. Bu hürriyet, inanma, inanmama ve inancını değiştirme hürriyetini de içerir” fıkrası dört partinin de onayını aldı. Ancak  CHP, bu maddeye “Devlet inanç gruplarına karşı işlem ve eylemlerinde tarafsızdır” hükmünün eklenmesini istedi. AKP’li üyeler ise, “Bu maddeye laikliğin konulmasına gerek yok. Cumhuriyet’in Temel Nitelikleri maddesinde laiklik gerekçe olarak konulabilir” görüşünü dile getirdi. CHP’liler bu kez 24. maddenin kalkacağını belirterek “Geriye ne kalacak” diyerek tepkilerini dile getirdiler.

24. madde, 1982 Anayasa’sında şu şekilde yer alıyor :

VI. Din ve vicdan hürriyeti

MADDE 24.– Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.

14 üncü madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dinî âyin ve törenler serbesttir.

Kimse, ibadete, dinî âyin ve törenlere katılmaya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.

Din ve ahlâk eğitim ve öğretimi Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve ahlâk öğretimi ilk ve orta-öğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun dışındaki din eğitim ve öğretimi ancak, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanunî temsilcisinin talebine bağlıdır.

Kimse, Devletin sosyal, ekonomik, siyasî veya hukukî temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasî veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun, dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz.

Yanıt Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.