Çin Harflerinin Doğuşu

Cangjie’nin portresi (Wikimedia Commons)

Çin yazı sitemindeki harflerin doğuşu, tarihsel belgelere göre, Cangjie’ye dayanıyor. Sarı ırkın İmporator’larının resmi tarihçisinin belirttiği bir rivayete göre, Cangjie’ye olağanüstü yetenekler bahşedilmişti. Cangjie, eşsiz bir görünüme sahip, yazı yazma kabiliyetiyle doğmuş, aynı zamanda engin bir erdeme ve bilgeliğe sahip bir zat olarak tarif ediliyordu.

Çin harf sisteminin kuruluşundan önce, halk olayları kaydetmek için düğüm atma yöntemine başvuruyordu. Büyük düğüm önemli olaylar için kullanılırken, küçük düğüm daha küçük çaplı olaylar için kullanılıyordu. Birbiriyle bağlantılı olaylar için ise peşpeşe düğüm atma yöntemi kullanılıyordu.

Bu sistem, Cangjie birgün avlanmak için güneye gittiğinde değişmişti. Cangjie, kocaman bir kaplumbağaya rastlamıştı ve kaplumbağanın kabuğunda özenle perçinlenmiş, cam göbeği renginde ve oyuk şeklinde bir desen olduğunu görmüştü. Cangjie, sistemli bir şekilde bu desen üzerinde çalıştığında, bu desenin orada olmasının gerçekte bir nedeni olduğu sonucuna varmıştı. Vardığı sonuç şuydu ki, eğer desenlerin bir anlamı olursa ve bazı kurallar konulursa, o zaman halk böylelikle desenlerle düşüncelerini paylaşabilir ve iletişim kurabilirdi. Cangjie, durmaksızın tabiat olayları hakkında düşünüyordu ve etrafındaki herşeyi derinlemesine inceliyordu: yıldızların ve takımyıldızlarının gökyüzündeki dağılımı; nehirlerin ve dağların sıralanışı; kuşların, vahşi hayvanların, balıkların rotaları ve davranış alışkanlıkları; bitkilerin ve ev aletlerinin şekilleri. Kişisel gözlemlerine dayanarak, her birine birer açıklama vermek üzere çeşitli semboller yarattı ve bu da Çin harf sisteminin temelini oluşturmuş oldu.

Savaşan Devletler Dönemi’de, derebeyler Çin’i farklı harf sembolleri kullanan ve farklı diller konuşulan 7 bölgeye böldüler. Qin (Çin) Hanedanlığı’nın ilk İmparator’u Qin Shi Huang, 6 bölgeyi daha işgal etti. Qin Bölgesi’nde  kullanılan dilin kabulüyle İmparator,  Başvekili Li Si’nin tavsiyesiyle, diğer 6 dilin kullanımını durdurdu. Li Si işbirliği ile, Cangjie Pian (Cangjie’nin Derlemesi) adlı eseri yazdırdı. 3,300 harf  içeren kitap, o zamanlar çocukların ana çalışma kitabı olarak kullanılıyordu.

Shaanxi Province’te bulunan Cangjie Tapınağı’nda, kendisine duyulan saygıdan ve destansı çalışmasından dolayı anısına oymalı bir dikilitaş (levha) yapılmıştır. Cangjie’nin kabri, tapınağın hemen arkasında bulunan bin yıllık selvi ağacının yanında bulunmaktadır. Turistlerin, özellikle tatil aylarında, dikkatini çeken nadide yerlerden biridir.

Cangjie tarafından keşfedilen harfler, kendi içlerinde derin anlamlara sahiptir ve anlamı olmayan, sadece ses özelliği olan İngilizce, Rusça ve Latin’ceden çok farklı bir yapıyı içermektedir. Çin harfleri, her bir çizgisiyle kavramsal anlamlar içeren ve Çinli atalarının yaşamlarının gerçeklerini barındıran tek örnektir. Çin harflerini öğrenerek, Çin kültürüne ait ruhu yakalayabilmek mümkündür.

Çin harfleri sadece bir dil ve insanlığın uygarlık sembolü değil, aynı zamanda insanlık tarihi ve kültürünün de bir taşıyıcısı rolünü oynamaktadır. Çin harflerinin kendi içinde barındırdığı anlamlarla hem tarih kaydedilebilir, hem de nesilden nesile aktarılabilir.

İngilizce kaynak: www.theepochtimes.com

Yanıt Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.