Çin’in İnsan Hakları Karnesi Gittikçe Kötüye Gidiyor

Uluslararası Af Örgütü Çin’e yine kötü not verdi

Uluslararası Af  Örgütünün her sene yayınladığı dünya insan hakları raporunun Asya – Pasifik bölümünde, Çin’in, bu bölgede  yer alan bir çok ülke gibi Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da meydana gelen politik değişimin etkisiyle insan hakları ile ilgili çağrı ve talepleri güç ile bastırarak elinde bulunan gücü korumaya yöneldiği ifade edildi. Raporda Tunus ve Mısır gibi ülkelerdeki ayaklanmaların Asya’daki insan hakları savunucuları, eylemciler ve gazetecilere ilham verdiği ve bu kişilerin haklarına karşı yapılan ihlallere karşı yeni teknolojiler ve eski eylemci yöntemleri kullanarak kendi seslerini yükselttikleri ifade edildi.

Raporda, Çin’in, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da meydana gelen olaylardan esinlenen  protesto eylemlerinden korktuğu için Şubat ayında, 1989 Tiananmen Meydanı gösterilerinden beri politik eylemciler, insan hakları savunucuları ve on-line eylemcilere karşı en sert baskıyı uyguladığı belirtildi.  Raporda hükümet istatistiklerine göre, taciz, tehdit, keyfi ve yasa dışı tutuklama ve gözaltında kayıpların sayısının arttığı, baskıyı ve haklarının ihlallerini protesto eden etnik azınlık gruplarının bölgelerinde güvenlik tedbirlerinin arttırıldığı yer aldı. Ayrıca devletin bütün dini grupları kontrol altına almak için çabalarını arttırdığını ve Falun Gong’da dahil olmak üzere bazı ruhsal inanışların uygulayıcılarını acımasız bir zulme maruz bıraktığı söylendi. Çin’in, global mali kriz sırasında artan ekonomik gücünü, diğer ülkelere karşı insan hakları ihlalleri konusunda bir koz olarak kullandığı da raporun içeriğinde yer aldı.

Uluslararası Af Örgütü Çin’in insan hakları ihlallerini, ifade özgürlüğü, insan hakları savunucuları, zorla kaybolanlar, zorla tahliyeler, ölüm cezaları, dini veya inanç özgürlüğü, Moğolistan Otonom Bölgesi, Xinjiang Uygur Otonom Bölgesi, Tibet Otonom Bölgesi, Honk Kong Özel Yönetim Bölgesi başlıkları altında incelendi.

Yanıt Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.